Zulfu Genc
Zulfu Genc
Fırat University, Computer Education and Intructional Technology, Associate Professor
firat.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Parents’ Perceptions about the Mobile Technology Use of Preschool Aged Children
Z Genç
Procedia - Social and Behavioral Sciences 146, 55-60, 2014
1502014
Web 2.0 yeniliklerinin eğitimde kullanımı: Bir Facebook eğitim uygulama örneği
Z Genç
Akademik Bilişim 10, 10-12, 2010
1082010
Tasarımla öğrenme: Eğitsel bilgisayar oyunları tasarımında Scratch kullanımı
Z Genç, S Karakuş
5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24, 2011
542011
Investigating Preschool Teacher Candidates' STEM Teaching Intention and the views about STEM Education
M Uğraş, Z Genç
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 724-744, 2018
382018
A reflection of preservice teachers on e-portfolio assessment
Z Genc, H Tinmaz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1504-1508, 2010
222010
Experiences of classroom teachers on the use of hands-on material and educational software in math education
Z Genç, E Kükey, H Güneş
World Journal on Educational Technology 11 (1), 74, 2019
15*2019
Çevrimiçi etik dışı davranışlarının belirlenmesi için bir ölçek uyarlama çalışması
Z Genç, H Kazez, A Fidan
Akademik Bilişim 1 (1), 194-197, 2013
152013
Learning Through Design: Using Scratch In Instructional Computer Games, Design
Z Genç, S Karakuş
5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 981-987, 2011
152011
Views of Information Technologies Teachers Regarding Effects of Education Received in the University on the Professional Life
F BAHÇECİ, G Zülfü
Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (2), 315-324, 2013
92013
Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi etik dışı davranışlarının belirlenmesi
Z Genç, H Kazez, A Fidan
Akademik Bilişim, 2013
92013
İlkokul Matematik Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Lego MoretoMath
H Kazez, Z Genç
Journal of Instructional Technologies & Teacher Education 5 (2), 59-71, 2016
82016
An alternative evaluation: online puzzle as a course-end activity
Z Genç, E Aydemir
Interactive Technology and Smart Education, 2015
82015
Siberaylaklık Nedenleri Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Z Genç, SB Tozkoparan
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 27 (1), 53-61, 2017
72017
Okul öncesi öğretmen adaylarının STEM öğretimi yönelimlerinin ve STEM eğitimi hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
M Uğraş, Z Genç
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 724-744, 2018
52018
Karakuş s.(2011). Tasarımla öğrenme: eğitsel bilgisayar oyunları tasarımında Scratch kullanımı
Z Genç
5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 981-987, 0
5
The perception on fundamentals of online courses: A case on prospective instructional designers.
Z Genç, H Tinmaz
European Journal of Contemporary Education 15 (1), 163-172, 2016
42016
Research Trends in Lego and Robotic Usage in Education: A Document Analysis
H Kazez, Z Genç
Journal of Instructional Technologies & Teacher Education 5 (1), 19-31, 2016
42016
Bilgisayar ağları dersi için geliştirilen mobil öğrenme sisteminin kullanılabilirliği hakkında öğrenci görüşleri
Z Genç, E Bayburt
URL adres: https://pdfs. semanticscholar. org/5dfd …, 2013
42013
Programlama dilleri dersi içerisinde öğrencilerin problem çözme becerileri ve bilgisayar tutumları değerlendirmesi: Bir Fırat Üniversitesi örneği
Z Genç, H Tınmaz
International Education Technology Conference, IETC, 2010
42010
Rectangular‐shaped microshield coplanar waveguides on cylindrical substrate
C Karpuz, A Görür, Z Genç
Microwave and Optical Technology Letters 29 (6), 415-418, 2001
42001
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20