Takip et
A. Feyzi Bingol
A. Feyzi Bingol
firat.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Petrology of a supra-subduction zone ophiolite (Elaz1g, Turkey)
M Beyarslan, AF Bingöl
Canadian Journal of Earth Sciences 37 (10), 1411-1424, 2000
1082000
Geology of the Elazig area in the Eastern Taurus region
AF Bingol
Geology of the Taurus belt. International symposium, 209-216, 1984
1081984
Doğu Torosların jeodinamik evriminin Elazığ civarındaki özellikleri
M TURAN, E AKSOY, FA BİNGÖL
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (2), 177-199, 1995
671995
Mineral chemistry and petrology of mantle peridotites from the Guleman ophiolite (SE Anatolia, Turkey): Evidence of a forearc setting
ME Rizeli, M Beyarslan, KL Wang, AF Bingöl
Journal of African Earth Sciences 123, 392-402, 2016
542016
Petrographical and petrological features of intrusive rocks of Yüksekova Complex in the Elazığ region (Eastern Taurus-Turkey)
AF Bingöl
Journal of Fırat University 3 (2), 1-17, 1988
521988
Kovancılar-Baskil (Elazığ) arası bölgenin tektonostratigrafik özellikleri
M Turan, AF Bingöl
Çukurova Üniversitesi Ahmet Acar Jeoloji Sempozyumu, Tebliğler, 213-227, 1991
511991
Zircon U-Pb age and geochemical constraints on the origin and tectonic implication of Cadomian (Ediacaran-Early Cambrian) magmatism in SE Turkey
M Beyarslan, YC Lın, AF Bingöl, SL Chung
Journal of Asian Earth Sciences 130, 223-238, 2016
452016
Türk toplumunda sözel akıcılık becerisi; bir standardizasyon çalışması. 15
A Bingöl, G Eroğlu, I Haktanır
Ulusal Nöroloji Kongresi, 1994
331994
Zircon U-Pb age and geochemical constraints on the origin and tectonic implications of late cretaceous intra-oceanic arc magmatics in the Southeast Anatolian Orogenic Belt (SE …
M Beyarslan, AF Bingöl
Journal of African Earth Sciences 147, 477-497, 2018
282018
Elazığ Magmatitleri'nin jeokimyası ve petrolojisi
AF Bingöl, M Beyarslan
Korkmaz, S., Akçay M. Editörler 30, 208-227, 1996
281996
Petrographic and petrological characteristics of intrusive rocks of Guleman ophiolite (Eastern Taurus–Turkey)
AF Bingöl
Geosound 13 (14), 41-57, 1986
271986
Diachronous initiation of post-collisional magmatism in the Arabia-Eurasia collision zone
YC Lin, SL Chung, AF Bingöl, L Yang, A Okrostsvaridze, KN Pang, ...
Lithos 356, 105394, 2020
262020
Donatı-beton aderansı, yüksek sıcaklıkların beton dayanımına ve aderansa etkileri konusunda bir derleme
A Bingöl, R Gül
Tübav Bilim Dergisi 2 (2), 211-230, 2009
262009
Elazığ-Pertek-Kovancılar arası volkanik kayaçların petrolojisi
AF Bingöl
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 1, 9-21, 1982
251982
Kömürhan ofiyolit biriminin petrografik ve petrolojik incelenmesi
M Beyarslan, AF Bingöl
FÜ Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi 8 (2), 1-16, 1996
241996
Petrogenesis of late Cretaceous Elazig magmatic rocks from SE Turkey: New age and geochemical and Sr-Nd-Hf isotopic constraints
YC Lin, SL Chung, AF Bingöl, M Beyarslan, HY Lee, JH Yang
Goldschmidt 2015, 1869, 2015
232015
Geochronological and geochemical constraints on the origin of the Southeast Anatolian ophiolites, Turkey
AF Bingöl, M Beyarslan, YC Lin, HY Lee
Arabian Journal of Geosciences 11, 1-40, 2018
212018
Petrology of the Ispendere, kömürhan and guleman ophiolites (southeast Turkey): subduction initiation rule (SIR) ophiolites and arc related magmatics
M Beyarslan, AF Bingöl
3rd Annual International Conference on Geological and Earth Sciences 123, 50-59, 2014
212014
Pétrologie du massif ophiolitique de Pozanti-Karsanti
AF Bingöl
Taurus Cilicien, Turquie): Etude de la Partie Orientale:[Dissertation …, 1978
181978
Petrologie du Masif Ophiolitique de Pozantı-Karsantı
AF Bingöl
Taurus Cilicien, Turquie): Etude de la Orientale. These, 1978
151978
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20