Takip et
Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU
Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU
Avrasya University, Trabzon, Turkey
avrasya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İktisadi düşünceler tarihi
E Bocutoğlu
Ekin Yayınevi, 2012
1982012
İktisadi düşünceler tarihi
E Bocutoğlu
Murathan yayınevi, 2012
1982012
İktisadi Düşünceler Tarihi
E Bocutoğlu
Murathan Yayınevi, 2012
1982012
Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası
E Bocutoğlu, A Ekinci
Maliye Dergisi 156 (1), 66-82, 2009
1522009
Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar
E Bocutoğlu
Ekin Yayınevi, 2012
148*2012
Karşılaştırmalı Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar
E Bocutoğlu
Ekin Yayınevi, 2012
1032012
İktisat Teorisinde Emeğin Öyküsü: Değerin Kaynağı Olan Emekten Marjinal Faydanın Türevi Olan Emeğe Yolculuk
E Bocutoğlu
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 1 (1), 127-150, 2012
972012
Makro İktisat
E Bocutoğlu
Teoriler ve Politikalar. Yenilenmiş ve Genişletilmiş Beşinci Baskı. Murathan …, 2009
472009
Mikro İktisada Giriş
E Bocutoğlu, M Berber
Ekin Yayınevi, 2012
46*2012
Makro iktisat: teoriler ve politikalar (9. Baskı)
E Bocutoğlu
Trabzon: Murathan Yayınevi, 2011
442011
Endüstrilerarası İktisat: Teori ve Türkiye Uygulamaları
E Bocutoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, 1990
431990
Krizin Makro İktisadından Makro İktisadın Krizine: Eleştirel Bir Değerlendirme
E Bocutoğlu
Discussion Paper, 2012
372012
Makro İktisat: Keynesyen Teori ve Politikalar
E Bocutoğlu
Ekin Yayınevi, 2001
352001
Hyman P. Minsky’nin Konjonktür Teorisi 2007-2010 Küresel Krizini Açıklamaya Uygun mu? Heterodoks Bir Değerlendirme
E Bocutoğlu
Bankacılar Dergisi 73, 3-33, 2010
322010
Yükselen Süpermarket Olgusu Karşısında Bakkaliye Sektörünün Yeri ve Trabzon Örneği
E Bocutoğlu, Y Atasoy
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Yayınları, 1-13, 2001
322001
Genel İktisada Giriş
E Bocutoğlu
Trabzon, Derya Kitabevi, 2003
292003
Karşılaştırmalı Makro İktisat
E Bocutoğlu
Ekin Yayınevi, 2012
272012
Çin'in "Bir Kuşak-Bir Yol" Projesinin Ekonomik ve Jeopolitik Sonuçları Üzerine Düşünceler
E Bocutoğlu
International Conference on Eurasian Economies, Bishkek, Kyrgyzstan., 2017
24*2017
Makro İktisada Giriş
M Berber, E Bocutoğlu
Derya Kitabevi, Trabzon, 2010
232010
Küresel Krize Farklı Bir Teorik Çerçeve: Avusturyacı Konjonktür Teorisi
E Bocutoğlu, A Ekinci
Bankacılar Dergisi 73, 20-34, 2010
212010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20