Takip et
Muharrem Daşdemir
Muharrem Daşdemir
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Oklama yöntemiyle Türkçenin yapısal-işlevsel söz dizimi
M Daşdemir
Fenomen Yayıncılık, 2015
1122015
Dedem Korkut Kitabının Söz Dizimi
M Daşdemir
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
432000
TÜRKÇEDE MİKTAR KAVRAMI ve SAYI SİSTEMİ.
M Daşdemir
Electronic Turkish Studies 8 (13), 2013
192013
KARS VE ERZURUM AĞIZLARINDA RUSÇA ÖDÜNÇ KELİMELER
M Daşdemir, S Efendioğlu
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 159-178, 2016
152016
Anadolu Ağızlarında Çekimli Yapılarda Ortaya Çıkan/+(E) n/Eki ve Buna Bağlı Ses Değişmeleri
M Daşdemir
AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 36, 1-16, 2008
152008
DEDEM KORKUT KİTABI
M Daşdemir
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 58 (2), 67-90, 2010
122010
Çağdaş Dil Biliminin Işığında Yeni Lisan Hareketi ve Türk Dil Devrimi’nin Karşılaştırılması
M Daşdemir
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 2 (3), 53-58, 2013
112013
Tarık Buğranın romanlarında sözdizimi
M Daşdemir
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
101995
Dede Korkut Hikâyeleri’nin söz dizimi
M Daşdemir
Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2000
92000
Muhammed b.‘Âşık Selmânü’l-Lazkî Keşfü’l-me ‘ânî inceleme-tenkitli metin-dizin-tıpkıbasım
M Daşdemir
Erzurum: Güneş Vakfı Yay, 2008
82008
XIV. yüzyıla ait manzûm bir Şatibi şerhi: Keşfu’l-meânî
M Daşdemir
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 35, 29-48, 2007
52007
Ne Mene (m) Neme Ne (m) Bir Sözdür?
M Daşdemir
Türk Dili Dergisi, 672, 2007
52007
Keşfü’l–MeèÀnî’nin Grafik Özellikleri
M Daşdemir
Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and …, 2007
42007
Yunus Emre’nin Üslubunun Dil Bilimsel/Dil Bilgisel Temelleri
M Daşdemir
KİTABI, 101, 2017
22017
XIV. YÜZYILA AİT TÜRKÇE MANZUM BİR ŞATİBÎ ŞERHİ: KEŞFÜ'L-MEÂNÎ
M Daşdemir
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 14 (35), 29-48, 2010
22010
DEDEM KORKUT KİTABI'NDAKİ BİR İBARE:" BU DA YETTİ"
MD DAŞDEMİR
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 11 (25), 2010
12010
KEŞFÜ'L-ME'ÂNÎ'NİN GRAFİK ÖZELLİKLERİ.
M Daşdemır
Electronic Turkish Studies 2 (4), 2007
12007
İoseb Tsilossani’nin Yeni Diyaloglar Adlı Eserinin İçeriği ve İmla Özellikleri
M TCHANKVETADZE, M DAŞDEMİR
Turcology Research, 558-565, 2022
2022
Gürcü Harfli Türkçe İncil'de (GHTİ) Tespit Edilen Gürcüce Etkiler Üzerine Bir İnceleme
T KAROSANIDZE, M DAŞDEMİR
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 83-96, 2021
2021
Rushian Borrowed Words In Kars And Erzurum Dialects
M Daşdemir, S Efendioğlu
Atatürk Üniversitesi, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20