Follow
Muharrem Daşdemir
Title
Cited by
Cited by
Year
Oklama yöntemiyle Türkçenin yapısal-işlevsel söz dizimi
M Daşdemir
Fenomen Yayıncılık, 2015
1142015
Dedem Korkut kitabının söz dizimi
M Daşdemir
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
452000
TÜRKÇEDE MİKTAR KAVRAMI ve SAYI SİSTEMİ.
M Daşdemir
Electronic Turkish Studies 8 (13), 2013
202013
KARS VE ERZURUM AĞIZLARINDA RUSÇA ÖDÜNÇ KELİMELER
M Daşdemir, S Efendioğlu
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2016
152016
Anadolu Ağızlarında Çekimli Yapılarda Ortaya Çıkan/+(E) n/Eki ve Buna Bağlı Ses Değişmeleri
M Daşdemir
AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 36, 1-16, 2008
132008
Tarık Buğranın romanlarında sözdizimi
M Daşdemir
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
131995
DEDEM KORKUT KİTABI
M Daşdemir
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 58 (2), 67-90, 2010
122010
Çağdaş Dil Biliminin Işığında Yeni Lisan Hareketi ve Türk Dil Devrimi’nin Karşılaştırılması
M Daşdemir
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 2 (3), 53-58, 2013
112013
Dede Korkut Hikâyeleri’nin söz dizimi
M Daşdemir
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2000
92000
Muhammed b.‘Âşık Selmânü’l-Lazkî Keşfü’l-me ‘ânî inceleme-tenkitli metin-dizin-tıpkıbasım
M Daşdemir
Erzurum: Güneş Vakfı Yay, 2008
72008
Ne Mene (m) Neme Ne (m) Bir Sözdür?
M Daşdemir
Türk Dili Dergisi, 672, 2007
62007
Keşfü’l–MeèÀnî’nin Grafik Özellikleri
M Daşdemir
Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and …, 2007
42007
Yunus Emre’nin Üslubunun Dil Bilimsel/Dil Bilgisel Temelleri
M Daşdemir
KİTABI, 101, 2017
22017
XIV. YÜZYILA AİT TÜRKÇE MANZUM BİR ŞATİBÎ ŞERHİ: KEŞFÜ'L-MEÂNÎ
M Daşdemir
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 14 (35), 29-48, 2010
22010
DEDEM KORKUT KİTABI'NDAKİ BİR İBARE:" BU DA YETTİ"
MD DAŞDEMİR
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 11 (25), 2010
12010
İoseb Tsilossani’nin Yeni Diyaloglar Adlı Eserinin İçeriği ve İmla Özellikleri
M TCHANKVETADZE, M DAŞDEMİR
Turcology Research, 558-565, 2022
2022
Gürcü Harfli Türkçe İncil'de (GHTİ) Tespit Edilen Gürcüce Etkiler Üzerine Bir İnceleme
T KAROSANIDZE, M DAŞDEMİR
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 83-96, 2021
2021
Rushian Borrowed Words In Kars And Erzurum Dialects
M Daşdemir, S Efendioğlu
Atatürk Üniversitesi, 2016
2016
ÇAĞDAŞ DİL BİLİMİNİN IŞIĞINDA YENİ LİSAN HAREKETİ VE TÜRK DİL DEVRİMİ'NİN KARŞILAŞTIRILMASI.
M DAŞDEMİR
International Journal of Turkish Literature, Culture, Education 2 (3), 2013
2013
ANADOLU AĞIZLARINDA ÇEKİMLİ YAPILARDA ORTAYA ÇIKAN/+(E) n/EKİ ve BUNA BAĞLI SES DEĞİŞMELERİ
M DAŞDEMİR
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 14 (36), 1-16, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20