Turan Ondes
Turan Ondes
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk imalat sanayi firmalarının sermaye yapısını etkileyen faktörlerin analizi
H Burucu, T Öndeş
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
202016
Kobi’lerde Verimliliğin Artması İçin İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Yürütülmesi İle İlgili Bazı İpucu Sorular
T Öndeş
Muhasebe ve Denetime Bakış 2, 79-85, 2000
182000
Kobi’lerde Verimliliğin Artması İçin İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Yürütülmesi İle İlgili Bazı İpucu Sorular
T Öndeş
Muhasebe ve Denetime Bakış 2, 79-85, 2000
182000
Kobi'lerin finansmanı Erzurum organize sanayi bölgesinde bir araştırma
T Öndeş, N GÜNGÖR KARYAĞDI
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (1), 1-18, 2013
172013
FİNANSAL HİYERARŞİ VE DENGELEME TEORİSİNİN GEÇERLİLİĞİNİN TÜRK İMALAT SANAYİ FİRMALARINDA TEST EDİLMESİ
H Burucu, T Öndeş
Sakarya İktisat Dergisi 4 (3), 61-76, 2015
132015
Maliyet yönetimi yaklaşımları ve devlet orman işletmelerinde uygulanabilirliklerinin araştırılması
M Ardıç, T Öndeş, A Öztürk
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 1-26, 2012
122012
FİRMALARDA İÇ DENETİM VE NOKSANLIK-FAZLALIK İLİŞKİSİ
T Öndeş
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (2), 15-27, 2009
122009
Doğu Anadolu Bölgesinde Kobi'lerin Halka Açılmama Nedenleri Üzerine Amprik Bir Araştırma
T Öndeş, MF Çatal
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 301-318, 2007
102007
Bibliometric analysis of PhD dissertations written in islamic banking and finance in the United Kingdom
AF Ahmid, T ONDES
İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD) 5 (1), 63-91, 2019
92019
Stratejik maliyet yönetim aracı olarak hedef maliyetleme ve devlet orman işletmelerinde uygulanabilirliği
T Öndeş, M Ardıç, A Öztürk, B Kayacan
III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010
82010
Stratejik maliyet yönetim aracı olarak hedef maliyetleme ve devlet orman işletmelerinde uygulanabilirliği
T Öndeş, M Ardıç, A Öztürk, B Kayacan
III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010
82010
Katılım Bankalarının Kredi Kullananlar Açısından Tercih Edilmeme Sebepleri: Atatürk Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Uygulama
T Öndeş, A Şimşek, S Sümer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (4), 897-920, 2018
62018
Financial performance of Islamic banks in Turkey and the United Kingdom: a comparative study
T Ondes, AF Ahmid, A Faraj
European Scientific Journal, ESJ 15 (4), 87, 2019
42019
Kobi’lerin Finansmanı Erzurum Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
N Güngör, T Öndeş
Journal of Economics and Adminstrative Sciences 27 (1), 59-71, 2013
42013
Zıtlık ve Momentum Stratejilerinin Hibrid Bir Şekilde İMKB’de Kullanımı Üzerine
T ÖNDEŞ, B Selçuk
ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 1 (2), 93-110, 2010
42010
KREDİ GARANTİ FONU, İŞLEYİŞİ VE ERZURUM'DAKİ KİMİ KOBİ'LERLE BU KONUNUN BİR DEĞERLENDİRMESİ
T Öndeş
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1-2), 2010
42010
Kobi’lerde Döner Sermaye Eksikliği ve Bir Çözüm Alternatifi Olarak Barter Sistemi
T Öndeş
Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 11, 1999
41999
FİRMALARIN İŞLETME SERMAYESİ STRATEJİLERİ İLE RİSK, GETİRİ VE KARLILIK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
T ÖNDEŞ, E PAGHEH
Studies 4 (21), 801-813, 2018
32018
IN THE CONTEXT OF THE ISE COMPARISON OF FAMA-FRENCH’S 3 FACTOR MODEL AND CARHART’S 4 FACTOR MODEL 1996–2009
T ÖNDEŞ, S BALI
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Science 24, 243-258, 2010
32010
KOBİ’LERİN FİNANSMANI ERZURUM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA
N GÜNGÖR, T ÖNDEŞ
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (1), 1-17, 0
3
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20