Takip et
Fehmi Gürel
Fehmi Gürel
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Quality of honeys influenced by thermal treatment
I Turhan, N Tetik, M Karhan, F Gurel, HR Tavukcuoglu
LWT-Food Science and Technology 41 (8), 1396-1399, 2008
2182008
Life-cycle and foraging patterns of native Bombus terrestris (L.) (Hymenoptera, Apidae) in the Mediterranean region
F Gurel, A Gosterit, Ö Eren
Insectes Sociaux 55, 123-128, 2008
542008
Antalya doğal florasında bal arısı (Apis mellifera)’nın polen toplama aktivitesi, polen tercihi ve farklı polen tiplerinin morfolojik ve kalite özellikleri
H Baydar, F Gürel
Tr. J. of Agriculture and Forestry 22 (1998), 475-482, 1998
481998
Effect of different diapause regimes on survival and colony development in the bumble bee, Bombus terrestris
A Gosterit, F Gurel
Journal of apicultural research 48 (4), 279-283, 2009
462009
Effects of different stimulation methods on colony initiation and development of Bombus terrestris L.(Hymenoptera: Apidae) queens
F Gurel, A Gosterit
Applied Entomology and Zoology 43 (1), 113-117, 2008
412008
The effects of pollen protein content on colony development of the bumblebee, Bombus terrestris L.
GH Baloglu, F Gurel
Journal of Apicultural Science 59 (1), 83-88, 2015
342015
Impact of honeybee and bumblebee pollination on alfalfa seed yield
S Cecen, F Gurel, A Karaca
Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 58 (1), 77-81, 2008
322008
Comparison of development patterns of imported and native Bombus terrestris L.(Hymenoptera: Apidae) colonies in the Mediterranean coastal region
A Gösterit, F Gürel
Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences 29 (2), 393-398, 2005
322005
Pollination effects of the bumble bee and honey bee on white clover (Trifolium repens L.) seed production
S Cecen, A Gosterit, F Gurel
Journal of apicultural research 46 (2), 69-72, 2007
272007
Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae) arılarının yayılmasının ekosistem üzerine etkileri
A Gösterit, F GÜLER
Uludağ Arıcılık Dergisi 5 (3), 115-121, 2005
252005
Male remating and its influences on queen colony foundation success in the bumblebee, Bombus terrestris
A Gosterit, F Gurel
Apidologie 47, 828-834, 2016
242016
The effects of honey bees on cross-pollination and hybrid seed production in sesame (Sesamum indicum L.).
H Baydar, F Gürel
20*1999
Arıcılığın etik açıdan değerlendirilmesi, 4
F Gürel, A Gösterit
Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Isparta, 228, 2004
192004
The Relationship of Weight and Ovarian Development in L. Workers under Different Social Conditions
A Gosterit, O Koskan, F Gurel
Journal of Apicultural Science 60 (2), 51-58, 2016
182016
Effects of temperature treatments on the bumblebee (Bombus terrestris L.) colony development
F Gurel, A Gosterit
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (1), 75-78, 2008
182008
Sera Koşullarının Bombus terrestris L. kolonilerinin tozlaşma performansına etkileri
F Gürel, A Gösterit, BA Karslı
Derim 28 (1), 47-55, 2011
172011
Farklı balların HPLC yöntemi ile belirlenen şeker içerikleri kullanılarak tanımlanması
M Karkacıer, F Gürel, F Özdemir
Gıda 25 (1), 2000
152000
Identification of sugar honey, multifloral honey and honeydew honey based on mineral content, total ash, pH and acidity
F Gurel, M Karkacier, F Ozdemir
Apiatica 33, 42-45, 1998
151998
Determination of pollination effectiveness of different pollinators on alfalfa in Lakes Region of Turkey. 45
A Gösterit, F Gürel, M Alagöz, M Türk
Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi 29, 125, 2017
132017
Chemical properties of the royal jellies in Turkish markets.
İ Yavuz, F Gürel
132017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20