Follow
Salih YILDIZ
Salih YILDIZ
Gumushane University, The Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Marketing
Verified email at gumushane.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tüketicilerin Marka Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler ile Marka İmajı’nın Marka Değeri Üzerindeki Etkileri: Trabzon Örneği
HD Keskin, S Yıldız
Dumlupınar Üniversitesi, 239, 2010
63*2010
Ağızdan ağıza iletişimde müşteri tatmini ve müşteri sadakati ile mağaza imajı boyutları: Ordu ilinde bir uygulama
S Yıldız, A Tehci
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (1), 441-460, 2014
562014
Tüketicilerin ürünlere olan ilgileniminin marka sadakati üzerindeki etkisi: sembolik nitelikteki bir ürün grubu için istanbul ili pilot çalişmasi
Z Çilingir, S Yıldız
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 6 (11), 79-100, 2010
552010
Handbook of research on effective marketing in contemporary globalism
B Christiansen
IGI Global, 2014
462014
Service quality evaluation of restaurants using the AHP and TOPSIS method
S Yildiz, E Yildiz
Journal of Social and Administrative Sciences 2 (2), 53-61, 2015
372015
Müşteri sadakati ile ağızdan ağıza iletişimin tüketici satın alma davranışlarına etkisi: Elektronik eşya sektörü üzerine bir uygulama
E Özkan
Gümüşhane Üniversitesi, 2014
352014
EFFECTS OF GUERRILLA MARKETING ON BRAND AWARENESS AND CONSUMERS’PURCHASE INTENTION
S Yıldız
Global Journal of Economics and Business Studies 6 (12), 177-185, 2017
332017
Elektronik pazarlamada müşteri sadakatinin geliştirilmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma
ÖGS Yıldız, AGZ Çilingir
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (1), 412-428, 2010
322010
KULAKTAN KULAĞA İLETİŞİM: ALIŞVERİŞ MERKEZİ MÜŞTERİLERİ ÜZERİNDE BİR PİLOT ÇALIŞMA
Z Çilingir, S Yıldız, HS Kurtuldu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (3), 95-115, 2010
292010
Tüketicilerin Yeşil Ürün Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bursa İli Örneği
E Onurlubaş, E Yıldız, S Yıldız, D Dinçer
IBANESS Congress Series, Edirne-Türkiye, 282-290, 2017
252017
Duygusal emek ve tükenmişlik ilişkisi: Manavgattaki beş yıldızlı otel çalışanları üzerine bir araştırma
S Yildiz
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ …, 2014
202014
Transcultural marketing for incremental and radical innovation
B Christiansen
IGI Global, 2013
192013
Üniversite öğrencilerinin sigara tüketimini etkileyen faktörler: Trakya Üniversitesi öğrencileri üzerine bir uygulama
E Onurlubaş, E Yıldız, S Yıldız
The Journal of International Scientific Researches 2 (4), 83-92, 2017
182017
Özel eğitim sınıflarında çalışan sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi
S Yıldız
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
162008
Tüketicilerin tercihlerinde marka değerini belirlemeye yönelik bir model önerisi: Trabzon örneği
S Yıldız
Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
162007
Elektronik hizmet marka değerini etkileyen faktörler: Elektronik hizmet müşterileri üzerine bir uygulama
S Yıldız
Global Journal of Economics and Business Studies 7 (14), 170-185, 2011
142011
İlişki Odaklı Pazarlama Bileşenlerinin Tüketici Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
HS Kurtuldu, Z Çilingir, S Yıldız
13. Pazarlama Kongresi Nevşehir Üniv. İİBF, 2008
142008
TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN TAKLİT MARKALI ÜRÜN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
S Yıldız, İ Avcı
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (17), 189-214, 2019
132019
A research on hedonic and utilitarian consumption behavior of young consumers on big discount days
İ Avcı, S Yıldız
Handbook of Research on Applied AI for International Business and Marketing …, 2021
112021
TÜKETİCİLERİN WEB-SİTELERİNE YÖNELİK ALGILANAN FAYDA, ALGILANAN KALİTE, TUTUM VE ONLİNE SATINALMA DAVRANIŞLARI: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÖRNEĞİ
İ Durmuş, S Yıldız
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 20 (40), 201-216, 2020
102020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20