Takip et
Ulukan Büyükarıkan
Ulukan Büyükarıkan
aku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİN MODELLERİYLE İNCELENMESİ
U Büyükarıkan, B Büyükarıkan
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi 4 (46), 160-172, 2014
412014
Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Analizi
B BÜYÜKARIKAN, U BÜYÜKARIKAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (5), 65-79, 2014
262014
Tarım Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performansının DuPont Modeliyle Analizi
U Büyükarıkan, C Eryılmaz
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2), 129-141, 2020
152020
Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Mesleği Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
U BÜYÜKARIKAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 269-288, 2021
122021
Ilıman iklim meyve türlerinde sertifikalı fidan üreten işletmelerin ekonomik analizi: Isparta ili örneği
U Büyükarikan
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
10*2014
FİNANSAL PERFORMANSA ETKİ EDEN FİNANSAL DEĞİŞKENLERİN CHAID KARAR AĞACIYLA BELİRLENMESİ: TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
U Büyükarıkan
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi 5 (1), 1-10, 2020
72020
Avcı ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi
U BÜYÜKARIKAN
Türkiye Ormancılık Dergisi 19 (2), 163-169, 2018
72018
Economic analysis of certified nursery producing enterprises in temperate climate fruits: a case of Isparta province
U Büyükarikan, M Gül
CUSTOS E@ GRONEGOCIO online 10 (4), 60-72, 2014
62014
Tms 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olayların Muhasebe Açısından İncelenmesi
Ö TEKŞEN, U BÜYÜKARIKAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (13), 462-480, 2015
52015
Fen Bilimleri Enstitülerinde Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi
B BÜYÜKARIKAN, U BÜYÜKARIKAN
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 5 (2), 459-478, 2015
52015
Türkiye’de Meyve Fidanı üretiminin Mevcut Durumu üzerine Bir Araştırma
U Büyükarıkan, B Büyükarıkan
Ziraat Fakültesi Dergisi, Mustafa Kemal Üniversitesi 19 (2), 16-25, 2014
52014
Muhasebe Bilgi Sisteminde Kullanılan Yeni Bilgi Teknolojileri ve Bu Teknolojilerin Rolü
U BÜYÜKARIKAN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 15-25, 2021
42021
KİMYA SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN TAHMİNİ
B BÜYÜKARIKAN, U BÜYÜKARIKAN
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 36 (3 …, 2018
42018
Verimlilik Muhasebesi Yönteminin Bir Üretim İşletmesinde Uygulanması
U BÜYÜKARIKAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 12 (31), 843-855, 2021
32021
Türkiye Muhasebe Standardı 41 tarımsal faaliyetler standardına göre tarım muhasebesi: Elma üretimi yapan bir tarım işletmesi uygulaması
U Büyükarıkan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
32018
Elma Üretimi Yapan Bir Tarım İşletmesinde Değer Akış Maliyetleme Yöntemine Göre Örnek Uygulama
U BÜYÜKARIKAN
Alanya Akademik Bakış 5 (1), 161-175, 2021
2*2021
Sigorta Sözleşmeleri Standardına Göre Sigorta Muhasebesi
A Yıldırım, C Eryılmaz, U Büyükarıkan
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 12 (23), 252-266, 2020
2*2020
İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ
U Büyükarıkan, C Eryılmaz
Selçuk 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 113-127, 2020
22020
Agricultural practices of apple and apple nursery production according to Turkish IAS 41 accounting standard in an agricultural enterprise
U Buyukarikan
Custos E Agronegocio Online 15 (2), 465-488, 2019
22019
MALZEME AKIŞ MALİYET MUHASEBESİNİN TARIM MAKİNELERİ İŞLETMESİNDE UYGULANMASI
U BÜYÜKARIKAN
Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi 3 (6), 19-35, 2021
12021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20