Follow
Esra Ceyhan
Esra Ceyhan
Anadolu University
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Loneliness, depression, and computer self-efficacy as predictors of problematic internet use
AA Ceyhan, E Ceyhan
CyberPsychology & Behavior 11 (6), 699-701, 2008
4762008
Big five-personality trait and internet addiction: A meta-analytic review
AR Kayiş, SA Satici, MF Yilmaz, D Şimşek, E Ceyhan, F Bakioğlu
Computers in Human Behavior 63, 35-40, 2016
4102016
The validity and reliability of the problematic Internet usage scale.
E Ceyhan, AA Ceyhan, A Gürcan
Educational Sciences: theory & practice 7 (1), 2007
2532007
Problemli internet kullanımı ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
E Ceyhan, AA CEYHAN, A Gürcan
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 7 (1), 387-416, 2007
2512007
Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı
E Ceyhan
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 15 (2), 109-116, 2008
2112008
Problemli İnternet Kullanım Düzeyi Üzerinde Kimlik Statüsünün, İnternet Kullanım Amacının ve Cinsiyetin Yordayıcılığı.
E Ceyhan
Educational sciences: theory & practice 10 (3), 2010
1582010
Investigation of University Students' Depression.
AA Ceyhan, E Ceyhan, Y Kurtyılmaz
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2009
1042009
Earthquake survivors' quality of life and academic achievement six years after the earthquakes in Marmara, Turkey
E Ceyhan, AA Ceyhan
Disasters 31 (4), 516-529, 2007
952007
Investigation of university students’ self-acceptance and learned resourcefulness: A longitudinal study
A Aykut Ceyhan, E Ceyhan
Higher Education 61, 649-661, 2011
832011
Resmi ve özel genel lise öğrencilerinin ailelerinden, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden algıladıkları sosyal destek düzeyleri açısından kendini kabul düzeylerinin incelenmesi
D Akın, E Ceyhan
Anadolu Üniversitesi, 2005
732005
Bilgisayar kaygı ölçeği (BKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
E Ceyhan, AG Namlu
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 77-93, 2000
672000
Predictiveness of Identity Status, Main Internet Use Purposes and Gender on University Students' the Problematic Internet Use.
E Ceyhan
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (3), 1343-1355, 2010
592010
Problemli İnternet Kullanım Ölçeğinin ergenlerde geçerlik ve güvenilirlik çalışması
AA Ceyhan, E Ceyhan
Bağımlılık Dergisi 15 (2), 56-64, 2014
582014
Lise Öğrencilerinin Suç Davranış Düzeylerinin Bazı Kişisel ve Ailesel Nitelikler Bakımından İncelenmesi
ÖGA Balkaya, E Ceyhan
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 11 (11), 13-27, 2007
572007
Depression among Turkish female and male university students
E Ceyhan, AA Ceyhan, Y Kurtyilmaz
Social Behavior and Personality: an international journal 33 (4), 329-340, 2005
552005
An Investigation of Problematic Internet Usage Behaviors on Turkish University Students.
E Ceyhan, AA Ceyhan
Online submission, 2007
542007
Lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının sürekli kaygı, akılcı olmayan inanç, öz düzenleme ve akademik başarı ile ilişkisi
N Çetin, E Ceyhan
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2), 460-479, 2018
502018
Loneliness and Depression Levels of Students Usıng a University Counseling Center* Üniversite Psikolojik Danişma Merkezine Başvuran Öğrencilerin Yalnizlik ve Depresyon Düzeyleri
E Ceyhan, AA Ceyhan
Education 36 (160), 2011
492011
Investigating Education and Support Needs of Families Who Have Children with Intellectual Disabilities.
A Cavkaytar, E Ceyhan, OC Adiguzel, H Uysal, O Garan
Online Submission 3 (4), 79-99, 2012
442012
Bilgisayar kaygısı: Üniversite öğrencileri üzerinde bir çalışma
AG Namlu, E Ceyhan
TC Anadolu Üniversitesi, 2002
442002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20