Takip et
Doç.Dr. Hacı KARA
Doç.Dr. Hacı KARA
medeniyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Uluslararası sözleşmeler ve Türk hukuku'na göre gemilerin sebep olduğu deniz kirliliği zararlarından hukuki sorumluluk
H Kara
Yamaner, 2005
192005
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun getirdiği yeni düzenlemeler
H Kara
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2013
82013
Rotterdam Kuralları’na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar veya Gecikmeden Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluğu
H Kara
Legal Yayıncılık, 2014
6*2014
Sigorta Hukuku
H Kara
Onikilevha Yayınevi 2, 609, 2021
32021
Deniz Ticareti Hukuku
H Kara
http://www.onikilevha.com.tr/yayin/1716/deniz-ticareti-hukuku, 2020
3*2020
Gemilerde Yapay Zekâ Kullanımı ve Buna Dair Hukuki Sorunlar
H Kara
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (1), 17-51, 2020
22020
Costa Concordia Kazasının Sonuçları
H Kara
Türkiye Barolar Birliği Dergisi 25 (104), 137-149, 2013
22013
5312 Sayılı Kanuna Göre Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Zararların Tazmini
H KARA
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 311-357, 2019
12019
Deniz Ticaretinde Elektronik Konişmento ve Siber Güvenlik
H Kara
TAAD, 2019
1*2019
Küresel Finans Krizinin Etkilediği Gemi Finansmanına Dair Hukuki Sorunlar
H Kara
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17, 707-721, 2013
1*2013
Gemi Acentesi Ücret Tarifesi Ve Buna Aykırılığın Yaptırımı
H Kara
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17 (3), 61-80, 2013
1*2013
DENİZ TİCARETİ HUKUKUNDA ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ
K Hacı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 (12), 61-81, 2022
2022
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Düzenlenebilecek Elektronik Belgeler
H Kara
2021
Yangından Kaynaklanan Zarara Dair Müşterek Avarya Gareme Payının Kasko Sigortasından Ödenmesi
H Kara
Banka ve Finans Hukuku Dergisi 10 (39), 599-614, 2021
2021
Yargıtay ve Hakem Kararlarına Göre Hekimin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
H Kara
Türkiye Barolar Birliği Dergisi 33 (152), 255-303, 2021
2021
Yargıtay Kararlarına Göre CMR Sözleşmesinin Uygulanma Esasları ve Eşyanın Taşınmasında Hasar
H Kara
REGASTA Ticaret Hukuku Dergisi 6 (70), 46-70, 2021
2021
Yargıtay’ın Rekabet Yasağında Görevli Mahkeme Konusunda Verdiği Bir Karar Üzerine Değerlendirme
H Kara
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (11), 45-60, 2021
2021
Taşıma İşleri Organizatörü’nün Karayolu Taşımacılığındaki Rolü ve CMR Sigorta Sözleşmesi
H Kara
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (10), 21-47, 2021
2021
Hacı Kara, Deniz Hukuku-Denizcilik Fakülteleri İçin
H Kara
http://www.onikilevha.com/yayin/1763/deniz-hukuku-denizcilik-fakuelteleri …, 2020
2020
GEMİLERDE YAPAY ZEKÂ KULLANIMI VE BUNA DAİR HUKUKİ SORUNLAR
K Hacı
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (1), 17-51, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20