Hüseyin Avni ES
Hüseyin Avni ES
Karadeniz Technical University, Department of Industrial Engineering
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Forecasting the annual electricity consumption of Turkey using an optimized grey model
C Hamzacebi, HA Es
Energy 70, 165-171, 2014
1952014
Forecasting the net energy demand of Turkey by artificial neural networks
H ES, F Kalender, C Hamzacebi
40*2014
Forecasting of Turkey’s monthly electricity demand by seasonal artificial neural network
C Hamzaçebi, HA Es, R Çakmak
Neural Computing and Applications 31 (7), 2217-2231, 2019
112019
GRA-TRI: A Multicriteria Decision Aid Classification Method based on Grey Relational Analysis.
HA Es, C Hamzacebi, SUO Firat
Journal of Grey System 30 (3), 2018
52018
Evaluation of the development level of provinces by grey cluster analysis
Ö Karakoç, HA Es, SÜ Oktay Firat
Procedia Computer Science 158, 135-144, 2019
32019
Assessing the logistics activities aspect of economic and social development
HA Es, C Hamzaçebi, SÜ Oktay Fırat
International Journal of Logistics Systems and Management 29 (1), 1-16, 2018
32018
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çerçevesinden Küresel İnovasyon Endeksinin Analizi ve Veri Madenciliği Kullanılarak Ülkelerin Kümelenmesi
ZT Şimşit, SÜ Oktay Fırat, HA Es, M Erdem, M Topgül, NS Günay
Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, 1-13, 2014
32014
Lean, Agile And Leagile Supply Chain Managements: A Review Study
EA Duman, M Topgül, HA Es
International Conference on Value Chain Sustainability, 262-275, 2015
1*2015
Exploring CO 2 emissions according to planned energy investments and policies: the case of Turkey
HA Es, C Hamzacebi
Soft Computing, 1-14, 2020
2020
Gri Tahmin Modelleri ile Toplam Enerji Talep Tahmini: Türkiye Örneği
HA ES
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (3), 771-782, 2020
2020
Comparison of Direct and Iterative Grey Prediction Models for Natural Gas Demand
HA Es
3rd International Web Conference on Forecasting, 28-34, 2019
2019
Optimization of Seasonal ANN for Monthly Energy Demand Forecasting of Turkey
HA Es
2nd International Web Conference on Forecasting, 13, 2018
2018
Classifying the provinces of Turkey in terms of healthcare indicators via GRA-TRI
HA Es, C Hamzaçebi, SÜ Oktay Fırat
XIII Balkan Conference on Operational Research, 2018
2018
Analysis of the cities in private hospital investment: the case of Turkey
HA Es
XIII Balkan Conference on Operational Research, 2018
2018
A novel classification approach based on multicriteria decision aiding
HA Es
Marmara Üniversitesi, 2018
2018
Application with interval grey number and extended TOPSIS for Multi Criteria Group Decision Making Problem
HA Es, C Hamzaçebi, SÜ Oktay Fırat
International Congress on Management Economics and Business Analysis, 2017
2017
The Assessment of Countries with respect to Education Services via Grey Relational Analysis
HA Es, C Hamzaçebi, SÜ Oktay Fırat
International Congress on Management Economics and Business Analysis, 2017
2017
Assessing the Performances of the Universities of Turkey
HA Es, C Hamzaçebi, SÜ Oktay Fırat
3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians …, 2017
2017
The Ranking of Industrial Engineering Departments According To Education Quality: The Case of Turkey
HA Es, C Hamzaçebi, SÜ Oktay Fırat
3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians …, 2017
2017
Bulanık Flowsort Yöntemiyle Türkiye’de İllerin Eğitim Hizmetlerine Göre Sınıflandırılması
HA Es, C Hamzaçebi, SÜ Oktay Fırat
Kent Adademisi 10 (3), 323-337, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20