Follow
Burcu Kuzucu Yapar
Burcu Kuzucu Yapar
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The role of taxation problems on the development of e-commerce
BK Yapar, S Bayrakdar, M Yapar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195 (2), 642-648, 2015
902015
Bir Suç Olarak Vergi Mahremiyetinin İhlali
BK YAPAR
Maliye Çalışmaları Dergisi, 71-89, 2021
42021
Türk Hukukunda Kamu Alacaklarını Güvence Altına Alan Önlemler
BK Yapar
On İki Levha Yayıncılık, 2020
12020
Türk Vergi Yargısında Duruşma
BK Yapar
Vergi Sorunları Dergisi, 2016
12016
Determining the criteria affecting tax ethics in Türkiye using the Fuzzy DEMATEL method
BK Yapar, A Keskin
İstanbul İktisat Dergisi 73 (2), 745-780, 2023
2023
Vergilendirmede Açıklık İlkesi: Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun Okunabilirlik Düzeyine İlişkin Bir Değerlendirme
BK Yapar
Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 4 (3), 207-216, 2022
2022
Vergi Hukukunda Uzlaşmanın İyileştirilmesi İçin Arabuluculuktan Yararlanılabilir Mi?
BK Yapar
Vergi Raporu Dergisi 30 (276), 28-49, 2022
2022
6183 Sayılı Kanunla Düzenlenen Kamu Borçlularına Özgü Suçlar
E Doğrusöz, B Kuzucu Yapar
Mali Hukuk Dergisi 15 (170), 259-288, 2019
2019
Internet Taxation
B Kuzucu Yapar
The SAGE Encyclopedia of the Internet, 2018
2018
The Effect Of Public Incentive Policies On The Development Of Wind Power Plants In Turkey
S Yılmaz, M Yapar, B Kuzucu Yapar
International Congress of Energy, Economy and Security, 89-102, 2017
2017
A Comparative Analysis of Advance Pricing Agreements in Turkey and the United States
BK Yapar, F Turna
e Political Economy of, 217, 2017
2017
Vergi Suç ve Kabahatlerinde İştirak, Tekerrür, Birleşme
B Kuzucu
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Ana Bilim Dalı …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12