GONCA MANAP DAVRAS
GONCA MANAP DAVRAS
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
isparta.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
MYO öğrencilerinin İngilizce hazırlık eğitimine yönelik tutumları: Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği örneği
GM Davras, G Bulgan
Doğuş Üniversitesi Dergisi 13 (2), 227-238, 2012
46*2012
Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı ile Turizm Merkezi Seçimi
G MANAP
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 157-171, 2006
392006
OTEL İŞLETMELERİNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİ SÜRECİNDE AHP VE BAHP YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI
Manap Davras,G. & Karaatlı
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32 (1 …, 2014
242014
Hizmet Sektöründeki Personelin Seçiminde AHP ve VİKOR Yönteminin Kullanımı:Özel Hastaneler Açısından Bir İnceleme
GM TÜRELİ, N. Ş.,DAVRAS
The Journal of Academic Social Science Studies 44 (Spring II), 249-262, 2016
11*2016
Tedarikçi seçiminde analitik hiyerarşi prosesi ve hedef programlama yöntemlerinin kombinasyonu: otel işletmelerinde bir uygulama
M KARAATLI, G DAVRAS
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 12 (24), 182-196, 2014
92014
Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin turizm sektöründe cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili düşünceleri
G Davras, Ö Davras
Journal of Tourism Theory and Research 1 (2), 86-96, 2015
82015
2015-2016 KRİZİNİN TÜRKİYE TURİZMİNE YANSIMALARI
GM DAVRAS, M Aktel
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 (21), 27-38, 2018
52018
Önlisans Düzeyindeki Turizm Öğrencilerinin Sektörde Staj Eğitimini Değerlendirmeleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği
ÖDG Davras
Turizm Eğitimi Konferansı, 279-290, 2012
52012
The role of port operations in the development of cruise tourism: The case of port of Antalya
ŞŞ Demir, GM Davras, H Uzun
Journal of Human Sciences 13 (3), 5613-5622, 2016
42016
Thoughts about sex discrimination in tourism sector by student who are in Gastronomy and Culinary Program
GM Davras, Ö Davras
Journal of Tourism Theory and Research 1 (2), 86-96, 2015
32015
Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin turizm sektöründe cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili düşünceleri
Manap Davras, G., & Davras
Journal of Tourism Theory and Research 1 (2), 116-130, 2015
32015
Konaklama işletmelerinde alternatif vardiya çizelgeleme modeli
GM DAVRAS
Dokuz Eylul Universitesi Sosyal Bilimer Enstitusu Dergisi 19 (3), 471, 2017
22017
Konaklama İşletmelerinin Temel Yeteneklerinin AHP Temelli TOPSİS Yöntemi İle Analizi
İ DAVRAS, G. M., ÇETİNTÜRK
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (33), 79-99, 2016
2*2016
Göller Bölgesindeki Yerel Halkın Sosyo-Demografik Özelliklerinin Turizm Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi-Socio-Demographic Factors Of Local People In The Lakes Region And Its …
GM DAVRAS
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16), 127-148, 2016
22016
Antalya as destination in convention tourism
GM Davras
3rd International Symposium on Sutainable Development, Sarajevo, 2012
22012
Privacy of personal ınformation in tourism sector Turizm sektöründe kişisel bilgilerin mahremiyeti
NŞ Türeli, GM Davras, N Dolmacı
Journal of Human Sciences 12 (1), 236-254, 2015
12015
TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
GM DAVRAS, M ALİLİ
Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (1), 40-52, 0
1
Yiyecek-İçecek Departman Performansının Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkileri: 5 Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Uygulama
Ö Davras, GM Davras
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (Ek1), 453-468, 0
1
Classification of Winter Tourism Destination Attributes According to Three Factor Theory of Customer Satisfaction
GM Davras
Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 1-21, 2020
2020
Akdeniz Turizm Destinasyonlarının Rekabet Gücü Açısından TOPSIS ve VIKOR
GM DAVRAS
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8 (2), 1439-1456, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20