Follow
Hayri Abar
Hayri Abar
Verified email at gantep.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Determination of factors influencing tobacco consumption in Turkey using categorical data analyses1
Ö Alkan, H Abar
Archives of environmental & occupational health 75 (1), 27-35, 2020
522020
KONUT TALEP EDENLERİN ÖZELLİKLERİYLE TALEP EDİLEN KONUTUN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇOKLU UYUM ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ ÖRNEĞİ
A Hayri, A KARAASLAN
Atatürk üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Dergisi 27 (3), 323-339, 2013
472013
Türkiye’de iller arası göçün belirleyicileri: Mekânsal ekonometrik model yaklaşımı
H Abar
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
212011
Analysis of factors affecting alcohol and tobacco concurrent use by bivariate probit model in Turkey
Ö Alkan, H Abar, Ö Gençer
Environmental Science and Pollution Research 28 (23), 30168-30175, 2021
182021
CO2 Salınımı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması: OECD Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Araştırma
A Karaaslan, A Hayri, S Çamkaya
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (4), 1297-1310, 2017
172017
Türkiye’deki İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Seviyeleri: 2008–2016 Dönemi
MS TEMURLENK, A Hayri
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (4), 1115-1135, 2019
152019
Enflasyonun İşletmelerin Finansal Oranlarına Etkisi: BIST İmalat Sektöründe Bir Uygulama (Nicel Araştırma)
MA KANTAR, A Hayri, T ÖNDEŞ
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2021
122021
What Factors Influence the Use of Electronic Commerce?: A Case in Turkey
H Abar, Ö Alkan
Research Anthology on E-Commerce Adoption, Models, and Applications for …, 2021
102021
XGBOOST VE MARS YÖNTEMLERİYLE ALTIN FİYATLARININ KESTİRİMİ
H ABAR
EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 427-446, 2020
102020
Factors affecting motives for housing demand: the case of a Turkish province
Ö Alkan, A Karaaslan, H Abar, AK Çelik, E Oktay
Theoretical and Empirical Researches in Urban Management 9 (3), 70-86, 2014
102014
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Etkileyen Faktörlerin Sıralı Probit Regresyon Modeliyle Belirlenmesi.
Ö ALKAN, F Cansu YILMAZ, H ABAR
Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches 9 (5), 2020
72020
Evaluation of determinants on number of various information equipment at households in Turkey
Ö Alkan, H Abar, A Karaaslan
International Journal of Business, Humanities and Technology 5 (5), 24-32, 2015
52015
KAMU HARCAMA ÇEŞİTLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ, GELİŞMEKTE OLAN VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
H ABAR, G ERKAL, Ö YILMAZ
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 (2), 127-146, 2014
4*2014
Kamu harcama çeşitleri ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: Gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler üzerine bir panel veri analizi
H Abar, G Erkal, Ö Yılmaz
Uludağ Üniversitesi, 2014
42014
GARCH Modeli ve DVM–EKK Regresyonu ile Kripto Para Fiyat Öngörüsü: Bitcoin Fiyatı Üzerine Bir Uygulama
H Abar
2*
Cryptocurrency Price Forecasting with GARCH Model and LS-SVM Regression: An Application on Bitcoin Price
H ABAR
Turkish Studies-Economics, Finance, Politics 15 (2), 705-725, 2020
12020
Türkiye’de ekonomi ile ilgili suçların bölgesel belirleyicileri
E Güney, A Hayri
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 161-180, 2020
12020
Finansal Piyasalar, Rekabetçilik, İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği: G20 Örneği
A Hayri
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2), 1031-1045, 0
1
Analysis of Factors Affecting Alcohol and Tobacco Use by Bivariate Probit Model in Turkey
Ö Alkan, H Abar, Ö Gençer
2020
Türkiye Ve Diğer G-20 Ülkeleri Hisse Senetlerinin Birlikte Hareketi: Dalgacık Analizi İle Bir Uygulama.
H ABAR
Journal of Yasar University 15 (59), 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20