Follow
Ilyas Yalcin
Ilyas Yalcin
Other namesilyas yalçın
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
SkySat data quality assessment within the EDAP framework
S Saunier, G Karakas, I Yalcin, F Done, R Mannan, C Albinet, P Goryl, ...
Remote Sensing 14 (7), 1646, 2022
122022
A CitSci approach for rapid earthquake intensity mapping: a case study from Istanbul (Turkey)
I Yalcin, S Kocaman, C Gokceoglu
ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (4), 266, 2020
112020
Açık Kaynaklı Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Geliştirilmesi
İ Yalçın
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
62018
Radiometric quality assessment for maxar HD imagery
I Yalcin, S Kocaman, S Saunier, C Albinet
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2021
52021
Investigation of Elazig Sivrice Earthquake (24 January 2020, Mw= 6.8) employing radar interferometry and stereo airphoto photogrammetry. Geomatics and Geological Engineering …
C Gokceoglu, MT Yurur, S Kocaman, HA Nefeslioglu, M Durmaz, B Tavus, ...
Hacettepe University, Engineering Faculty, Geomatics and Geological …, 2020
52020
Production of Iso-Intensity Map for the Elazig Earthquake (Jan 24, 2020) Using Citizen Collected Geodata
I Yalcin, S Kocaman, C Gokceoglu
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2020
32020
A CNN architecture for discontinuity determination of rock masses with close range images
I Yalcin, R Can, S Kocaman, C Gokceoglu
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2022
22022
Investigations on the effect of HD processing in land cover classification
I Yalcin, G Karakas, S Kocaman, S Saunier, C Albinet
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2022
22022
Building Detection from SkySat Images with Transfer Learning: a Case Study over Ankara
K Sawa, I Yalcin, S Kocaman
PFG – Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science 2024, 2024
12024
Rock Mass Discontinuity Determination with Transfer Learning
I Yalcin, R Can, S Kocaman, C Gokceoglu
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2023
12023
Radiometric and Geometric Accuracy Analysis of Rasat Pan Imagery
S Kocaman, I Yalcin, M Guler
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2016
12016
A Novel Rock Mass Discontinuity Detection Approach with CNNs and Multi-View Image Augmentation
I Yalcin, R Can, C Gokceoglu, S Kocaman
ISPRS International Journal of Geo-information 13 (6), 185, 2024
2024
Performance Analysis of a Drone Development Kit-derived Digital Elevation Model
M Dogruluk, ilyas Yalcin
International Journal of Environment and Geoinformatics 10 (4), 77-89, 2023
2023
On the automatic selection of natural targets for image quality parameter estimation
I Yalcin, S Saunier, M Buyukdemircioglu, A Clement, S Kocaman
VH-RODA Workshop 2022 ESA-ESRIN, 2022
2022
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM EKSENİNDE UZAKTAN ALGILAMA TABANLI TARIM TAKİP MODELİ YAKLAŞIMI
A Yildirim, Ş Yildiz, A Kürkçü, Y Işlak, K Kalkan, Y Çam, İ Yalçin, ...
2022
DÜŞÜK İRTİFADAN ALINAN HAVA GÖRÜNTÜLERİNİN İŞLENMESİNDE KULLANILAN YAZILIMLARIN YÜZEY MODELLEME PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
M Doğruluk, İ Yalçin
2022
Çok Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Derin Öğrenme ile Arazi Örtüsü Haritası Çıkarılması
İ YALÇIN, G KARAKAŞ, R CAN, S KOCAMAN, S SAUNIER, C ALBINET
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 2022
2022
RADAR İNTERFEROMETRİSİ VE STEREO HAVA FOTOGRAMETRİSİ İLE ELAZIĞ SİVRİCE DEPREMİNİN (24 OCAK 2020, MW= 6.8) İNCELENMESİ
C Gökçeoğlu, M Yürür, S Kocaman Gökçeoğlu, H Nefeslioğlu, M Durmaz, ...
2020
AÇIK KAYNAKLI WEB TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
İ Yalçın, S Kocaman Gökçeoğlu
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 570-579, 2018
2018
Investigations on the Radiometric and Geometric Quality of RASAT Pan Imagery
S Kocaman, I Yalcin
IPSI BGD TRANSACTIONS ON INTERNET RESEARCH 13 (2), 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20