Mürsel Küçük
Mürsel Küçük
Gazil üniversitesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Fertility and milk production characteristics of Saanen goats raised in Muş region
M Bolacali, M Küçük
Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (3), 351-358, 2012
30*2012
The Determination of the Best Growth Model for Akkaraman and German Blackheaded Mutton x Akkaraman B1 Crossbreed Lambs
M Kucuk, E Eyduran
Bulgarian Journal of Agricultural Science 15 (1), 90-92, 2009
242009
Van yöresinde yetiştirilen atlarda fenotipik özellikler
D BAYRAM, Y ÖTÜRK, M KÜÇÜK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 16 (1), 85-88, 2005
242005
Changes in testicular development, ultrasonographic and histological appearance of the testis in buck kids immunized against LHRH using recombinant LHRH fusion protein
H Ülker, M Küçük, A Yılmaz, M Yörük, L Arslan, DM DeAvila, JJ Reeves
Reproduction in Domestic Animals 44 (1), 37-43, 2009
212009
Morkaraman ve Kıvırcık X Morkaraman (G1) Melezi Kuzularda Büyüme, Besi Performans›, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Araştırılması
M KÜÇÜK, D BAYRAM, O YILMAZ
Turk J Vet Anim Sci 26, 1321-1327, 2002
19*2002
Morkaraman Hamdani ve Karagül Yapağılarının Halı Tipi Yapağı Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi
M KÜÇÜK, O YILMAZ, C ATEŞ
17*2000
Effect of genotype and non-genetic factors on growth traits and survival rates in Turkish indigenous Hair goats and their first cross with Boer bucks
M Bolacali, Y Öztürk, O Yilmaz, M Küçük, MA Karsli
Indian Journal of Animal Research 51 (6), 975-981, 2017
152017
Malya Tarım İşletmesi Esmer Irkı İneklerde Süt Verim Özellikleri
C ÖZBEYAZ, M KÜÇÜK
151999
New Approaches to determination of the best nonlinear function describing growth at early phases of kivircik and morkaraman breeds
E Eyduran, M Kuecuek, K Karakus, T OZDEMIR
142008
Investigation of survival rate, growth performance and some body measurements of Saanen× Hair goat F1 crossbred and pure hair goat kids raised in semi-intensive conditions.
O Yılmaz, M Kucuk, M Bolacalı, B Cak
Bulgarian Journal of Agricultural Science 19 (4), 835-840, 2013
132013
A study on growth, slaughter and carcass traits of Morkaraman and Kivircik x Morkaraman (F1) lambs in semi-intensive condition
Y Öztürk, M Küçük, M Karslı
Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (1), 1-6, 2012
132012
Malya Tarım İşletmesi Esmer İneklerinde Döl Verim Performansı
C ÖZBEYAZ, M KÜÇÜK, N ÇOLAKOĞLU
Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 36 (2), 1-17, 1996
13*1996
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde çalışan serbest veteriner hekimlerin mesleki değerlendirmeleri: Bir anket çalışması
N YÜKSEK, N ALTUĞ, C ÖZKAN, M KÜÇÜK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 19 (2), 57-59, 2008
112008
Akkaraman, Alman Siyah Başlı Etçi x Akkaraman melezi F1 koyunların süt verim özellikleri
M Küçük, H Akçapınar
Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg 39, 33-42, 1999
9*1999
Saf ve melez (doset down X Morkaraman) Morkaraman kuzularında büyüme ve yaşama gücü özellikleri
M KÜÇÜK, M ARSLAN
Hayvancılık Araştırma Dergisi 6 (1-2), 87-90, 1996
91996
Growth performance and mortality in Hybrid Converter turkeys reared at high altitude region
O Yilmaz, H Denk, M Kucuk
Bulgarian Journal of Agricultural Science 17 (2), 241-245, 2011
82011
Production traits in coloured mohair goats
M Kucuk, O Yilmaz, M Arslan, Y Ozturk
Indian Veterinary Journal (India), 2003
82003
Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü
M BOLACALI, M KÜÇÜK
Journal of the Institute of Science and Technology 1 (2), 125-131, 2011
72011
Norduz koyunlarında mevsim dışı koç katımının döl verimine ve kuzularda yaşama gücüne etkisi
O YILMAZ, M KÜÇÜK, D Hüseyin, M BOLACALI
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17 (1), 99-102, 2006
72006
Grazing behavior of ruminant livestock
MA KARSLI, M KUÇUK
www. agron. iastate. edu/moore/434/chapter6htm Acesso em 4 (5), 2001, 2001
72001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20