Follow
Mikail KAR
Mikail KAR
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Finansal gelişme ve gelir eşitsizliği: BRICS ekonomileri için dinamik heterojen bir yaklaşım
BB Kar, KAR Mikail
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (1), 27-46, 2019
162019
OECD ülkelerinde mobil iletişimin talep esnekliklerinin tahmini
KAR Mikail, BB Kar
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 15 (4), 991-1009, 2019
52019
Pricing Strategies In Mobile Telecommunications Markets
M Kar
SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS 5 (16), 360-371, 2019
5*2019
MOBİL ARABAĞLANTI ÜCRET DÜZENLEMELERİNDE SU YATAĞI ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
MKARBB KAR
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) 4 (20), 2543-2557, 2022
22022
fosil yakitlara verilen sübvansiyonlarin sosyal ve ekonomik etkileri: OECD ülkeleri için ampirik bir analiz
H AKAR, F GİRAY, M KAR
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (22), 352-375, 2021
22021
İktisat Teorisinde İki Taraflı Piyasalar
KAR Mikail
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (4), 581-592, 2021
22021
Mobil telekomünikasyon piyasasında regülasyonun rekabet üzerine etkisi: Türkiye'de numara taşınabilirliği örneği
M Kar
Uludağ Üniversitesi, 2018
22018
New indicators and measurement methods for welfare in the global economy era
M Kar
Redefining global economic thinking for the welfare of society, 8-32, 2022
12022
The relationship between price indices and pricing methods
M Kar
Handbook of Research on the Empirical Aspects of Strategic Trade …, 2021
12021
Financial Leasing and Operational Leasing: An Early Assessment of the Impact of COVID-19 Pandemic
M Kar
Socio-Economic Effects and Recovery Efforts for the Rental Industry: Post …, 2021
12021
Second Generation Reforms: From Macroeconomics to Microeconomics
M Kar
Bridging Microeconomics and Macroeconomics and the Effects on Economic …, 2021
12021
Characteristics Of Mobile Communication Demand: The Case Of Turkey
KAR Mikail
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2 …, 2019
12019
İki taraflı piyasalarda piyasa gücü
KAR Mikail
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (3 …, 2022
2022
TÜRKİYE MOBİL TELEKOMÜNİKASYON PİYASASININ ANALİZİ VE MOBİL NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ DÜZENLEMESİNİN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ
KAR Mikail
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) 4 (26), 5658-5672, 2022
2022
From Utilitarian to Hedonic Consumer Behavior: An Evaluation for the Socio-Digital Age
M Kar
Handbook of Research on Consumer Behavior Change and Data Analytics in the …, 2022
2022
Consumer Behavior and Sustainable Consumption in Economic Theory
M Kar
Innovative Economic, Social, and Environmental Practices for Progressing …, 2022
2022
Handbook of Research on the Empirical Aspects of Strategic Trade Negotiations and Management
N Crespo, N Simões
IGI Global, 2021
2021
FOSİL YAKITLARA VERİLEN SÜBVANSİYONLARIN SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ
A Hakan, F GİRAY, KAR Mikail
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (22), 352-375, 2021
2021
Two Sided Markets: The Case of The Waterbed Effect in OECD Mobile Telecommunications Markets
KAR Mikail
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2), 383-396, 2019
2019
Mobil Telekomünikasyon Piyasalarında Regülasyonun Ekonomik Etkileri: Türkiye’de Numara Taşınabilirliği Örneği
M Kar
Business and Economics Research Journal 10 (2), 357-372, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20