Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
UCBAD
Verified email at ucbad.com - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hava ve toprakta ağır metal kirliliği
T Seven, CAN Büşra, BN Darende, O Sevda
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 91-103, 2018
142018
Konya Merkezinde Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi
K Fatma, Ş Dursun
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 54-61, 2018
6*2018
Tuz Gölü Havzası’nın kuraklık analizi
A Burcu
Ulusal Çevre bilimleri araştırma dergisi 2 (1), 44-56, 2019
42019
Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm, Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Katkıları
FÜ Ankaya, K YAZICI, G BALIK, BG Aslan
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 69-72, 2018
42018
Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi
M Güngül, HN Bayraç, M Güllü
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 133-144, 2018
32018
Ereğli ilçesinin biyogaz potansiyelinin belirlenmesi
FD Tunçez
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 1-7, 2018
32018
Kent İçi Ulaşımda Bisiklet Yollarının Planlaması; Dünya ve Türkiye Örnekleri
FÜ Ankaya, BG Aslan
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1), 1-10, 2020
12020
Hibrit Fotovoltaik Isıl PVT-su ve PVT-hava Güneş Kollektörlerinin İncelenmesi
M Öksüz, K Faruk
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (3), 95-102, 2019
12019
Literatüre Göre Dünya ve Ülkemizden Örneklerle Akıllı Kent Kavramının İrdelenmesi
M Çetin, Ç Çiftçi
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (3), 134-143, 2019
12019
Palm Yağının İn Vivo Kullanımı
E Güneş, ŞB Bayram, HK Erçetin
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2), 61-68, 2019
12019
Konya ili hayvansal gübre kaynaklı sera gazı emisyonları durumu
K Gülnihal, İ YALINIZ, M Sayar
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2), 57-60, 2019
12019
Sakarya İlinin Bitkisel Biyokütle Açısından Atık Miktarının ve Enerji Potansiyelinin Araştırılması
H Karabaş
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 35-43, 2019
12019
Olimpiyat Köyleri, Ülkeye Katkıları, Dünya’dan Türkiye’den Örnekler
BG Aslan, FÜ Ankaya, G Balık
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 1-10, 2019
12019
Ankara’da Hava Kirliliği Mekânsal Dağılımının Modellenmesi
H Toros, S BAĞIŞ, Z Gemici
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 20-53, 2018
12018
Arıtma Çamuru ve Zirai Atıkların Kompostlanarak Tarım Arazilerinde Kullanımı
Ü Günay, Ş Dursun
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 14-19, 2018
12018
Havza Ekosistemleri için Yerleşilebilirlik Sınamasında Uygunluk Analizi Parametreleri
MD Özügül
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (4), 170-184, 2018
12018
Yavaş Hareketin Kentsel Ölçekteki Yeni Yansıması: Cittaslow
MG Demir
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (4), 203-210, 2018
12018
Doğu Karadeniz Bölgesi İlleri Katı Atık Yönetimi
KO Demirarslan, S Başak
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 117-132, 2018
12018
Konya İlinin Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi
G Kara, B Yalçınkaya, B Özdil, E Avcı
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 104-109, 2018
12018
Çevresel Mikroorganizmaların İmaj Analizi ile Tespiti
A Alver, E Baştürk, I Mustafa
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2), 58-67, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20