Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
UCBAD
Verified email at ucbad.com - Homepage
TitleCited byYear
Konya Merkezinde Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi
F Kunt, Ş Dursun
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 54-61, 2010
5*2010
Hava ve Toprakta Ağır Metal Kirliliği
T Seven, B Can, BN Darende, S Ocak
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 91-103, 2018
42018
Arıtma Çamuru ve Zirai Atıkların Kompostlanarak Tarım Arazilerinde Kullanımı
Ü Günay, Ş Dursun
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 14-19, 2018
12018
Tuz Gölü Havzası’nın Kuraklık Analizi
B Akın
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 44-56, 0
1
Olimpiyat Köyleri, Ülkeye Katkıları, Dünya’dan Türkiye’den Örnekler
BG Aslan, FÜ Ankaya, G Balık
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 1-10, 0
1
Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi
M Güngül, HN Bayraç, M Güllü
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 133-144, 0
1
Ankara’da Hava Kirliliği Mekânsal Dağılımının Modellenmesi
H Toros, S Bağış, Z Gemici
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 20-53, 0
1
Ereğli İlçesinin Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi
FD Tunçez
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 1-7, 0
1
Hibrit Fotovoltaik Isıl PVT-su ve PVT-hava Güneş Kollektörlerinin İncelenmesi
M Öksüz, F Köse
Güneyli Salınımın İç Anadolu Bölgesi Yıllık Yağış Eğilimlerine Etkisi
HB Demir, Aİ Martı
Literatüre Göre Dünya ve Ülkemizden Örneklerle Akıllı Kent Kavramının İrdelenmesi
M Çetin, Ç Çiftçi
Güneyli Salınımın Yeşilırmak Havzası Üzerindeki Etkileri
GE Yarbaşı, Aİ Martı
Palm Yağının İn Vivo Kullanımı
E Güneş, ŞB Bayram, HK Erçetin
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2), 61-68, 0
Konya İli Hayvansal Gübre Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları Durumu
G Kara, İ Yalınız, M Sayar
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2), 57-60, 0
Ambalaj Atığı Toplayan Kişilerin Sağlık Algılarının İncelenmesi
Y Uzuntarla, F Uzuntarla
Sakarya İlinin Bitkisel Biyokütle Açısından Atık Miktarının ve Enerji Potansiyelinin Araştırılması
H Karabaş
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 35-43, 0
İçme Suyu Arıtma Çamurlarının Geoteknik Özellikleri ve Faydalı Kullanım Alanları
M Balkaya
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 11-19, 0
Biyo-devulkanizasyon: Atık Lastik Yönetiminde Çevre Dostu Bir Yaklaşım
T Çataklı, TH Ergüder
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 20-34, 0
Havza Ekosistemleri için Yerleşilebilirlik Sınamasında Uygunluk Analizi Parametreleri
MD Özügül
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (4), 170-184, 0
Türkiye’deki Atıksu Arıtma Tesislerinde Koku Problemleri
K Gülnihal, Z AKBULUT, AN TOPAK
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (4), 185-188, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20