Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
UCBAD
Verified email at ucbad.com - Homepage
TitleCited byYear
Konya Merkezinde Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi
F Kunt, Ş Dursun
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 54-61, 2010
5*2010
Hava ve Toprakta Ağır Metal Kirliliği
T Seven, B Can, BN Darende, S Ocak
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 91-103, 2018
32018
Arıtma Çamuru ve Zirai Atıkların Kompostlanarak Tarım Arazilerinde Kullanımı
Ü Günay, Ş Dursun
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 14-19, 2018
12018
Palm Yağının İn Vivo Kullanımı
E Güneş, ŞB Bayram, HK Erçetin
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2), 61-68, 0
Konya İli Hayvansal Gübre Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları Durumu
G Kara, İ Yalınız, M Sayar
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2), 57-60, 0
Ambalaj Atığı Toplayan Kişilerin Sağlık Algılarının İncelenmesi
Y Uzuntarla, F Uzuntarla
Sakarya İlinin Bitkisel Biyokütle Açısından Atık Miktarının ve Enerji Potansiyelinin Araştırılması
H Karabaş
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 35-43, 0
İçme Suyu Arıtma Çamurlarının Geoteknik Özellikleri ve Faydalı Kullanım Alanları
M Balkaya
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 11-19, 0
Tuz Gölü Havzası’nın Kuraklık Analizi
B Akın
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 44-56, 0
Olimpiyat Köyleri, Ülkeye Katkıları, Dünya’dan Türkiye’den Örnekler
BG Aslan, FÜ Ankaya, G Balık
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 1-10, 0
Biyo-devulkanizasyon: Atık Lastik Yönetiminde Çevre Dostu Bir Yaklaşım
T Çataklı, TH Ergüder
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 20-34, 0
Havza Ekosistemleri için Yerleşilebilirlik Sınamasında Uygunluk Analizi Parametreleri
MD Özügül
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (4), 170-184, 0
Türkiye’deki Atıksu Arıtma Tesislerinde Koku Problemleri
K Gülnihal, Z AKBULUT, AN TOPAK
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (4), 185-188, 0
Yavaş Hareketin Kentsel Ölçekteki Yeni Yansıması: Cittaslow
MG Demir
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (4), 203-210, 0
Havaalanlarının Çevreye Olan Etkilerinde Çevre Yönetim Sisteminin Önemi
FÜ Ankaya, BG Aslan
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (4), 162-169, 0
Atık Malzemelerinin Mimaride Kullanımı
O Tandoğan
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (4), 189-202, 0
Kentlerde Hava Kirliliğini Önleyecek ya da Azaltacak Yöntem İçin Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
F Kök
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 145-157, 0
Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi
M Güngül, HN Bayraç, M Güllü
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 133-144, 0
Doğu Karadeniz Bölgesi İlleri Katı Atık Yönetimi
KO Demirarslan, S Başak
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 117-132, 0
Öncelikli Maddeler için Operasyonel Model (OPS) ile Hava Kalitesi Modellemesi
G Kara, A Mosafer
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 158-161, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20