Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
UCBAD
Verified email at ucbad.com - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hava ve toprakta ağır metal kirliliği
T Seven, BN DARENDE, O Sevda
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 91-103, 2018
212018
Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm, Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Katkıları
FÜ Ankaya, K YAZICI, G BALIK, BG Aslan
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 69-72, 2018
82018
Konya Merkezinde Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi
K Fatma, Ş Dursun
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 54-61, 2018
8*2018
Tuz Gölü Havzası’nın kuraklık analizi
A Burcu
Ulusal Çevre bilimleri araştırma dergisi 2 (1), 44-56, 2019
62019
Mevcut Yapıların Sürdürülebilir Yeşil Binalara Dönüştürülmesi
G GELİŞEN, O GUZELKOKAR
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2), 76-90, 2019
42019
Mevcut Yapıların Sürdürülebilir Yeşil Binalara Dönüştürülmesi
G GELİŞEN, O GUZELKOKAR
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2), 76-90, 2019
42019
Ereğli ilçesinin biyogaz potansiyelinin belirlenmesi
FD Tunçez
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 1-7, 2018
32018
Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi
M Güngül, HN Bayraç, M Güllü
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 133-144, 2018
32018
Ambalaj Atığı Toplayan Kişilerin Sağlık Algılarının İncelenmesi
Y Uzuntarla, F Uzuntarla
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2), 69-75, 2019
22019
Literatüre Göre Dünya ve Ülkemizden Örneklerle Akıllı Kent Kavramının İrdelenmesi
M Çetin, Ç Çiftçi
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (3), 134-143, 2019
22019
Konya ili hayvansal gübre kaynaklı sera gazı emisyonları durumu
K Gülnihal, İ YALINIZ, M Sayar
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2), 57-60, 2019
22019
Ambalaj Atığı Toplayan Kişilerin Sağlık Algılarının İncelenmesi
Y Uzuntarla, F Uzuntarla
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2), 69-75, 2019
22019
Ankara’da Hava Kirliliği Mekânsal Dağılımının Modellenmesi
H Toros, S BAĞIŞ, Z Gemici
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 20-53, 2018
22018
Arıtma Çamuru ve Zirai Atıkların Kompostlanarak Tarım Arazilerinde Kullanımı
Ü Günay, Ş Dursun
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 14-19, 2018
22018
Doğu Karadeniz Bölgesi İlleri Katı Atık Yönetimi
KO Demirarslan, S Başak
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 117-132, 2018
22018
Konya İlinin Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi
K Gülnihal, B YALÇINKAYA, B Özdil
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 104-109, 2018
22018
Turizm İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyona Dair İşbaşı Eğitimin Önemi; Konya Örneği
E Güneş, T Koçyiğit
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 73-86, 2018
22018
Engelli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi; Dünya ve Türkiye Örnekleri
FÜ Ankaya, BG Aslan
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2), 52-57, 2020
12020
Yangında açığa çıkan gazların, insan sağlığına vereceği zararın engellenmesi
KÖK Funda
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2), 83-94, 2020
12020
Emberger biyoiklim sınıflandırmasına göre Türkiye’de Akdeniz biyoiklim katlarının ve alt tiplerinin dağılışı
KA Baylan, B Ustaoğlu
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (3), 158-174, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20