Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
UCBAD
ucbad.com üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Konya Merkezinde Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi
F Kunt, Ş Dursun
Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, 25-27, 2010
5*2010
Hava ve Toprakta Ağır Metal Kirliliği
T Seven, B Can, BN Darende, S Ocak
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 91-103, 2018
22018
Havza Ekosistemleri için Yerleşilebilirlik Sınamasında Uygunluk Analizi Parametreleri
MD Özügül
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (4), 170-184, 0
Türkiye’deki Atıksu Arıtma Tesislerinde Koku Problemleri
K Gülnihal, Z AKBULUT, AN TOPAK
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (4), 185-188, 0
Yavaş Hareketin Kentsel Ölçekteki Yeni Yansıması: Cittaslow
MG Demir
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (4), 203-210, 0
Havaalanlarının Çevreye Olan Etkilerinde Çevre Yönetim Sisteminin Önemi
FÜ Ankaya, BG Aslan
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (4), 162-169, 0
Atık Malzemelerinin Mimaride Kullanımı
T Okşan
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (4), 189-202, 0
Kentlerde Hava Kirliliğini Önleyecek ya da Azaltacak Yöntem İçin Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
F Kök
Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi
M Güngül, HN Bayraç, M Güllü
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 133-144, 0
Doğu Karadeniz Bölgesi İlleri Katı Atık Yönetimi
KO Demirarslan, S Başak
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 117-132, 0
Öncelikli Maddeler için Operasyonel Model (OPS) ile Hava Kalitesi Modellemesi
G Kara, A Mosafer
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 158-161, 0
Bitkisel Tasarımda Işığın Kullanımı
FÜ Ankaya, BG Aslan
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 110-116, 0
Konya İlinin Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi
G Kara, B Yalçınkaya, B Özdil
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 104-109, 0
Turizm İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyona Dair İşbaşı Eğitimin Önemi; Konya Örneği
E Güneş, T Koçyiğit
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 73-86, 0
Çimento Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları
G Kara, A İbiç, E Yağcıoğlu
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 87-90, 0
Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm, Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Katkıları
FÜ Ankaya, G Balık, BG Aslan
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 69-72, 0
Tibbi Laboratuar Teknikleri Programında Probleme Dayalı Öğrenme İle Mikrobiyoloji Dersinin Etkinliğinin Araştırılması
E Güneş, FEO Demir, T Günter
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 62-68, 0
Ankara’da Hava Kirliliği Mekânsal Dağılımının Modellenmesi
H Toros, S Bağış, Z Gemici
Arıtma Çamuru ve Zirai Atıkların Kompostlanarak Tarım Arazilerinde Kullanımı
Ü Günay, Ş Dursun
Baca Gazındaki Amonyağın Biyolojik Yöntemlerle Giderilmesine Genel Bir Bakış
E Dalkılıç, Ş Dursun
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20