Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
UCBAD
Verified email at ucbad.com - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hava ve Toprakta Ağır Metal Kirliliği
T Seven, B Can, BN Darende, S Ocak
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 91-103, 2018
72018
Konya Merkezinde Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi
F Kunt, Ş Dursun
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 54-61, 2010
6*2010
Tuz Gölü Havzası’nın kuraklık analizi
B Akın
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 44-56, 2019
22019
Ereğli ilçesinin biyogaz potansiyelinin belirlenmesi
FD Tunçez
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 1-7, 2018
22018
Olimpiyat Köyleri, Ülkeye Katkıları, Dünya’dan Türkiye’den Örnekler
BG Aslan, FÜ Ankaya, G Balık
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 1-10, 2019
12019
Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi
M Güngül, HN Bayraç, M Güllü
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 133-144, 2018
12018
Ankara’da Hava Kirliliği Mekânsal Dağılımının Modellenmesi
H Toros, S Bağış, Z Gemici
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 20-53, 2018
12018
Arıtma Çamuru ve Zirai Atıkların Kompostlanarak Tarım Arazilerinde Kullanımı
Ü Günay, Ş Dursun
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 14-19, 2018
12018
Hibrit Fotovoltaik Isıl PVT-su ve PVT-hava Güneş Kollektörlerinin İncelenmesi
M Öksüz, F Köse
1
Yavaş Hareketin Kentsel Ölçekteki Yeni Yansıması: Cittaslow
MG Demir
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (4), 203-210, 0
1
Türkiye’deki Atıksu Arıtma Tesislerinde Koku Problemleri
K Gülnihal, Z AKBULUT, AN TOPAK
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (4), 185-188, 2018
2018
Konvertör Bir Sistem ile Hava Kirliliği Oluşumundan Nişasta Sentezleme
S Çalı, S Ersoy
Mikroalglerle Biyogaz Çamurunun Arıtımı
AK Töre, M Işık
Sosyoendüstriyel Çevre ve Asbest
GG Koç, N Yıldırım, İ Hanta
İstanbul ve Kocaeli İl Sınırları İçerisindeki İçme Suyu Kaynaklarının Sanayi Kuruluşları Tarafından Kirletilmesi Sonucu Oluşan Arsenik Miktarının Belirlenmesi Ve Çözüm …
F Karakaya, HU Öncel
Kent İçi Ulaşımda Bisiklet Yollarının Planlaması; Dünya ve Türkiye Örnekleri
FÜ Ankaya, BG Aslan
Konya’da Hava Kirliliği Konusunda Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi
G Kara, Ç Bozkurt, Y Çay
Arıtma Çamurlarının Güz Mevsimi Şartlarında Parabolik Solar Kurutucu ile Kurutulması
M İnal, ME Argun
İçme Suyu Altyapı Sistemlerinde Hidrolik Modelleme: Konya örneği
E Arabacı, Ş Dursun
Pestisitlerin Toksisitesinin Lepidium Sativum Test Moduyla Çevre ve İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
Z Özcan, S Tongur
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20