Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
UCBAD
Verified email at ucbad.com - Homepage
TitleCited byYear
Konya Merkezinde Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi
F Kunt, Ş Dursun
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 54-61, 2010
5*2010
Hava ve Toprakta Ağır Metal Kirliliği
T Seven, B Can, BN Darende, S Ocak
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2), 91-103, 2018
42018
Ereğli İlçesinin Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi
FD Tunçez
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 1-7, 0
2
Arıtma Çamuru ve Zirai Atıkların Kompostlanarak Tarım Arazilerinde Kullanımı
Ü Günay, Ş Dursun
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 14-19, 2018
12018
Tuz Gölü Havzası’nın Kuraklık Analizi
B Akın
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 44-56, 0
1
Olimpiyat Köyleri, Ülkeye Katkıları, Dünya’dan Türkiye’den Örnekler
BG Aslan, FÜ Ankaya, G Balık
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1), 1-10, 0
1
Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi
M Güngül, HN Bayraç, M Güllü
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 133-144, 0
1
Ankara’da Hava Kirliliği Mekânsal Dağılımının Modellenmesi
H Toros, S Bağış, Z Gemici
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1), 20-53, 0
1
Pestisitlerin Toksisitesinin Lepidium Sativum Test Moduyla Çevre ve İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
Z Özcan, S Tongur
Ulusal Atık Yönetimi Eylem Planlarında Kullanılan Belediye Atığı Yönetimi İçin Yöntem Seçimi Yaklaşımının Bir Eleştirisi
MK Korucu
Yapı Kabuğu Tasarımında Biyomimesis Kullanımının Örnekler Üzerinden Değerlendirilmesi
E Gündoğdu, HD Arslan
Endüstriyel Yan Ürünlerin Yeniden Değerlendirilmesi
B Gökpınar, S Gökpınar
Mevcut Yapıların Sürdürülebilir Yeşil Binalara Dönüştürülmesi
O Güzelkokar, ÖÜG Gelişen
Hibrit Fotovoltaik Isıl PVT-su ve PVT-hava Güneş Kollektörlerinin İncelenmesi
M Öksüz, F Köse
Güneyli Salınımın İç Anadolu Bölgesi Yıllık Yağış Eğilimlerine Etkisi
HB Demir, Aİ Martı
Literatüre Göre Dünya ve Ülkemizden Örneklerle Akıllı Kent Kavramının İrdelenmesi
M Çetin, Ç Çiftçi
Güneyli Salınımın Yeşilırmak Havzası Üzerindeki Etkileri
GE Yarbaşı, Aİ Martı
Palm Yağının İn Vivo Kullanımı
E Güneş, ŞB Bayram, HK Erçetin
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2), 61-68, 0
Konya İli Hayvansal Gübre Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları Durumu
G Kara, İ Yalınız, M Sayar
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2), 57-60, 0
Ambalaj Atığı Toplayan Kişilerin Sağlık Algılarının İncelenmesi
Y Uzuntarla, F Uzuntarla
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20