Nejdet KARADAĞ
Nejdet KARADAĞ
Yaygın Öğretim Anabilim Dalı, Anadolu Üniversitesi
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Analysis of the difficulty and discrimination indices of multiple-choice questions according to cognitive levels in an open and distance learning context
S KOÇDAR, N KARADAG, MD SAHIN
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 15 (4), 2016
162016
Identification, evaluation, and perceptions of distance education experts
G Eby
IGI Global, 2015
162015
Açık ve Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme: Mega Üniversitelerdeki Uygulamalar
N Karadağ
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
162014
The use of gamification in distance education: A web-based gamified quiz application
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H KILINÇ, U Serap, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
152017
Uzaktan eğitimde oyunlaştırma kullanımı: oyunlaştırılmış web tabanlı bir alıştırma uygulaması
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
82017
Uzaktan Türkçe öğretim programı (Tsp): hazırlık, uygulama, sorunlar ve çözümler
H Pilancı, H Çalışkan, N Karadağ, N Söker, O Saltık
62015
Identifying and Examining Degree-Granting Programs for Distance Education Experts: A Preliminary Analysis
S Koçdar, N Karadağ
Identification, Evaluation, and Perceptions of Distance Education Experts 1 …, 2015
52015
Farklı soru türlerinin güçlük ve ayırt edicilik düzeylerinin incelenmesi
M AKYILDIZ, N KARADAĞ
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (1), 112-122, 2018
42018
Uzaktan Eğitimde Çoktan Seçmeli Soruların Güçlük ve Ayırtedicilik Değerlerinin Soru Türlerine Göre İncelenmesi
S Koçdar, N Karadağ, MD Şahin, A Karadeniz
Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
32016
Açıköğretim Sistemi’nde Çevrimiçi Sınav Uygulamasının Sınav Hazırlama Sürecine Etkisi
N Karadağ
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 7 (1), 45-60, 2021
2*2021
Assessment and Evaluation in Mega Universities.
N Karadag, AZ Özgür
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 19 (4), 35-49, 2020
22020
Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Sisteminde Soru Yazarlarının Soru Hazırlamada Karşılaştıkları Güçlükler
N KARADAĞ
Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2004
22004
Assessment and Evaluation in Open Education System: Students’ Opinions About Open-Ended Question (OEQ) Practice
N KARADAG, BBOZ YUKSEKDAG, M AKYILDIZ, AI IBILEME
Turkish Online Journal of Distance Education 22 (1), 179-193, 2021
12021
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi soru yazarlarının ölçme ve değerlendirme seminerlerine ilişkin görüşleri
N KARADAĞ, M AKYILDIZ, AT KUMTEPE, ÖGHR AKGÜN
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd 3 (3), 9-46, 2017
12017
Book review technology integration and high possibility classrooms: Building from tpack
N KARADAG
The Turkish Online Journal of Distance Education, 2016
12016
Uzaktan öğrenenlerin akran değerlendirmesine yönelik görüşleri
S KOÇDAR, N KARADAĞ
Açıköğretim Uygulamaları ve araştırmaları Dergisi(AUAd) 2 (2), 168-190, 2016
1*2016
ONLE & PLE Linkage Design Model
CH Tu, M Blocher, C Tu, N Edu, T Goru, N Karadag, S Kocdar, R Okur, ...
The International Symposium on Open and Distance Learning and International …, 2010
12010
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde Öğrenenlerin Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
N KARADAĞ, AZ ÖZGÜR
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 505-530, 2021
2021
Raters' Views About Homework/Project Practice in the Open Education System
B BOZ YÜKSEKDAĞ, N KARADAĞ, ALİİ İBİLEME
International Women Online Journal of Distance Education 10 (1), 1-14, 2021
2021
Açık ve uzaktan öğrenenlerin sınavlarda çoktan seçmeli soruları boş bırakma davranışlarının incelenmesi
N KARADAG
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 7 (2), 172-198, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20