Follow
Nejdet KARADAĞ
Nejdet KARADAĞ
Yaygın Öğretim Anabilim Dalı, Anadolu Üniversitesi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of the Difficulty and Discrimination Indices of Multiple-Choice Questions According to Cognitive Levels in an Open and Distance Learning Context.
S Kocdar, N Karadag, MD Sahin
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 15 (4), 16-24, 2016
442016
Açık ve Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme: Mega Üniversitelerdeki Uygulamalar
N Karadağ
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
312014
The use of gamification in distance education: A web-based gamified quiz application
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
212017
Identification, evaluation, and perceptions of distance education experts
G Eby
IGI Global, 2015
182015
Uzaktan eğitimde oyunlaştırma kullanımı: oyunlaştırılmış web tabanlı bir alıştırma uygulaması
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
132017
Açık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme: Mega üniversitelerdeki uygulamalar (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
N Karadağ
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2014
132014
UZAKTAN TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI (TSP): HAZIRLIK, UYGULAMA, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER.
H PİLANCI, H ÇALIŞKAN, CH AYDIN, N Karadağ, N Söker, O SALTIK, ...
Electronic Turkish Studies 10 (11), 2015
122015
Assessment and Evaluation in Mega Universities.
N Karadag, AZ Özgür
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 19 (4), 35-49, 2020
112020
Farklı soru türlerinin güçlük ve ayırt edicilik düzeylerinin incelenmesi
M Akyıldız, N Karadağ
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (1), 112-122, 2018
82018
Assessment and Evaluation in Open Education System: Students’ Opinions About Open-Ended Question (OEQ) Practice
N KARADAG, BBOZ YUKSEKDAG, M AKYILDIZ, AI IBILEME
Turkish Online Journal of Distance Education 22 (1), 179-193, 2021
72021
The impact of artificial intelligence on online assessment: A preliminary review
N Karadağ
Journal of Educational Technology and Online Learning 6 (4), 822-837, 2023
62023
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde öğrenenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
N Karadağ, AZ Özgür
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 505-530, 2021
62021
Açıköğretim Sistemi’nde Çevrimiçi Sınav Uygulamasının Sınav Hazırlama Sürecine Etkisi
N Karadağ
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 7 (1), 45-60, 2021
52021
Uzaktan Eğitimde Çoktan Seçmeli Soruların Güçlük ve Ayırtedicilik Değerlerinin Soru Türlerine Göre İncelenmesi
S Koçdar, N Karadağ, MD Şahin, A Karadeniz
Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
52016
Identifying and Examining Degree-Granting Programs for Distance Education Experts: A Preliminary Analysis
S Koçdar, N Karadağ
Identification, Evaluation, and Perceptions of Distance Education Experts 1 …, 2015
52015
Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Sisteminde Soru Yazarlarının Soru Hazırlamada Karşılaştıkları Güçlükler
N KARADAĞ
The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2005
52005
Program Evaluation In Open And Distance Learning: The Case Of Open Education System Call Center Services Associate Degree Program
Y Tuc, N Karadag
Turkish Online Journal of Distance Education 24 (4), 112-131, 2023
42023
ASSESSMENT AND EVALUATION IN OPEN EDUCATION SYSTEM: STUDENTS'OPINIONS ABOUT OPEN-ENDED QUESTION (OEQ) PRACTICE
N KARADAĞ, B BOZ YÜKSEKDAĞ, M AKYILDIZ, ALİ İBİLEME
Turkish Online Journal of Distance Education 22 (1), 2021
42021
Temel Bilgi Teknolojileri
H AYDIN, M MUTLU, N KARADAĞ, İ USTA, S AYDIN, H ÇALIŞKAN, ...
Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir, 2015
42015
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi soru yazarlarının ölçme ve değerlendirme seminerlerine ilişkin görüşleri
N KARADAĞ, M AKYILDIZ, AT KUMTEPE, ÖGHR AKGÜN
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd 3 (3), 9-46, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20