Follow
Gözde Çağlayan Aygün
Gözde Çağlayan Aygün
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sağlık çalışanlarının yaşadığı iş kazaları ve ilişkili faktörler
G AYGÜN, S OZVURMAZ
Medical Sciences 15 (4), 123-132, 2020
172020
Osmanlı Hukukundan Günümüze Evlat Edinmenin Miras Hukukuna Dayalı Sonuçları
E Yakut, GÇ Aygün
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 26 (1), 11-46, 2018
112018
Karşılaştırmalı hukuk bakımından evlat edinme ve sonuçları
G Çağlayan Aygün
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
52019
ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ
M Aygün, GÇ AYGÜN
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2), 71-102, 2018
32018
60 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERDE KORONAVİRÜS (COVID-19) FARKINDALIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
A Tümer, G Aygün, M Tuna
İzmir Democracy University Health Sciences Journal 5 (2), 304-316, 2022
22022
Amerikan Hukukunda Evlat Edinmeye Bir Bakış: Vermont Eyaleti Örneği
GÇ Aygün
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 27 (1), 716-740, 2021
22021
Noterlere Taşınmaz Satış Sözleşmesi Yapma Yetkisi Verilmesi Üzerine Bir Değerlendirme
ŞA Öcal, HŞ Doğramacı, GÇ Aygün
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2), 203-241, 2021
22021
HEKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU BAKIMINDAN DEFANSİF TIP UYGULAMALARI
GÇ Aygün, RT Önder
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (1), 73-108, 2024
2024
1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nde yer alan nişanın sona ermesi ve buna bağlanan sonuçlara ilişkin hükümler üzerine bir değerlendirme
G Çağlayan Aygün
Anadolu Üniversitesi, 2023
2023
Noterlere taşınmaz satış sözleşmesi yapma yetkisi verilmesi üzerine bir değerlendirme
H Şen Doğramacı, G Çağlayan Aygün
Anadolu Üniversitesi, 2023
2023
Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma
GÇ AYGÜN
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 30 (1), 485-510, 2022
2022
Güncel Yargı Kararları
D Ormanoğlu, Aİ Tunçer, MGG Büyüksütçü, F Tabanlı, MA Tuğ, A Yılmaz, ...
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 (1), 241-251, 2021
2021
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAŞADIĞI İŞ KAZALARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
G AYGÜN, G AYGÜN
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsi, 2020
2020
Türk Medeni Kanunu’na göre evlatlık ilişkisinin kaldırılması
G Çağlayan Aygün
Anadolu Üniversitesi, 2019
2019
Borçlar Kanunu Açısından Taksitle Satış Sözleşmelerinde Alıcıyı Koruyan Geri Alma Hakkı
GÇ AYGÜN
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 359-385, 0
1917 Tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nde Yer Alan Nişanın Sona Ermesi ve Buna Bağlanan Sonuçlara İlişkin Hükümler Üzerine Bir Değerlendirme
GÇ AYGÜN
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (1), 39-56, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16