Follow
Hilal Seda Yıldız
Hilal Seda Yıldız
The Open University
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite 4.0’a geçiş süreci: kavramsal bir yaklaşım
HS Yıldız Aybek
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (2), 164-176, 2017
622017
Predicting Achievement with Artificial Neural Networks: The Case of Anadolu University Open Education System
HS Yıldız-Aybek, MR Okur
International Journal of Assessment Tools in Education 5 (3), 474-490, 2018
212018
Yetişkin öğrenenlerin kitlesel açık çevrimiçi derslere ilişkin görüşleri
HS Yıldız Aybek
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (1), 188-208, 2017
112017
Türkiye ulusal eğitim düzeylerinin 2010-2015 yılları arasındaki değişiminin incelenmesi
HSY Aybek, H Kılınç, Aİ İbileme, M Fırat
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 601-610, 2017
52017
MOOLC Design And Development Process For An Agglutinative Language: "Türkçe Öğreniyorum" Case
Ö Ozan, Y Özarslan, HS Yıldız
The Turkish Online Journal of Educational Technology 2, 140-149, 2018
32018
Bridging the digital divide in migrant education: Critical pedagogy and inclusive education approach
A Akinlar, MU KAMIŞLI, HS Yildiz, A Bozkurt
Journal of Qualitative Research in Education, 30-53, 2023
22023
AKADEMA: Anadolu University MOOCs initiative
HS Yildiz, I Sural
European Journal of Open Education and E-Learning Studies, 2019
22019
Öğrenci destek malzemesi olarak kısa videolar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İzle-Öğren Platformu
MR Okur, HSY Aybek
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (2), 150-167, 2016
22016
An Examination of the Changes in Turkey’s National Education Levels Between 2010 and 2015
HSY AYBEK, H KILINÇ, Aİ İBİLEME, M FIRAT
Journal of Higher Education and Science 7 (3), 601-610, 2017
12017
Towards Learning Analytics and Educational Data Mining: A Systematic Literature Review
HS YILDIZ, TV YÜZER
International Open and Distance Learning conference proceedings book, 211, 2016
12016
Methodological Discussions on the Use of Tricky Topics Technique for the Focus Group Discussions
O Erden-basaran, MU Kamışlı, HS Yıldız, SB Üçok, Z Yeler
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 13 (2), 195-204, 2023
2023
Supporting Learners' Self-regulation in LMOOCs: What Have We Done and How Far We Can Go?
B Conde Gafaro, HS Yildiz
Proceedings of the Seventh ACM Conference on Learning@ Scale, 207-209, 2020
2020
Intelligent Data Analysis for E-Learning Enhancing Security And Trustworthiness In Online Learning Systems
HS Yıldız Aybek
Anadolu Üniversitesi, 2017
2017
Enhancing Security and Trustworthiness in Online Learning Systems
HS Yıldız Aybek
Anadolu University, 2017
2017
Öğrenci başarısının yapay sinir ağları ile kestirilmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği
HS Yıldız Aybek
Anadolu Üniversitesi, 2016
2016
Predicting Achievement with Neural Networks: The Case of Anadolu University
HS Yildiz Aybek, R Okur
Global Learn 2016, 561-568, 2016
2016
Methodical Discussions on the Use of Tricky Topics Methods for the Focus Group Discussions with Counseling Students
Ö Erden Başaran, H Yıldız, M Uğurel Kamışlı, S Üçok
The Role of Teachers' Pedagogies and Instructional Strategies in Refugee Students' Inclusion and Classroom Atmosphere.
Ö Erden Başaran, M Uğurel Kamışlı, H Yildiz
Bridging the Digital Divide in Migrant Education
A Akınlar, M Uğurel Kamışlı, H Yildiz
Intelligent Data Analysis for E-Learning Enhancing Security And Trustworthiness In Online Learning Systems
HSY Aybek
Turkish Online Journal of Distance Education 18 (4), 191-194, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20