Murat Uluskan
Murat Uluskan
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Divan-ı Hümayun Çavuşları
M Uluskan
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004
122004
Üsküdar Kayıkçıları (XVIII. Yüzyıl)
M Uluskan
Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V (1-5 Kasım 2007) Bildiriler 1, 245-258, 2008
42008
Bir Osmanlı Elçisinin Yolculuk Hazırlığı: İbrahim Paşa’nın 1699 Avusturya Elçiliği
M Uluskan
Türklük Araştırmaları Dergisi, 251-275, 2008
42008
İstanbul'da Bir Afyonlu Macun İşletmesi: Berş-i Rahiki Macunhanesi (1783-1831)
M Uluskan
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 77-106, 2013
32013
Osmanlı Kaynaklarına Göre 1703 ve 1717 Denizli Depremleri
M Uluskan
Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu (6-8 Eylül 2006 …, 2007
22007
Avusturya İmparatoruna Gönderilen Hediyeler (1665-1699)
M Uluskan
Hediye Kitabı, 72-82, 2007
12007
Sunum Nasıl Yapılır?
M Uluskan
Tarih Bilimi ve Metodolojisi, 443-447, 2019
2019
Temel Kaynakların ve Arşiv Malzemesinin Tespiti
M Uluskan
Tarih Bilimi ve Metodolojisi, 355-359, 2019
2019
Al-Quds in Muhimme Registers (1830-1905)-Mühimme Defterlerinde (1830-1905) Kudüs
Y Çelik, M Uluskan, D Hut
2019
Al-Quds in Muhimme Registers (1810-1829)-Mühimme Defterlerinde (1810-1829) Kudüs
Y Çelik, M Uluskan, D Hut
2019
Al-Quds in Muhimme Registers (1800-1809)-Mühimme Defterlerinde (1800-1809) Kudüs
Y Çelik, M Uluskan, D Hut
2019
Al-Quds in Muhimme Registers (1780-1799) / Mühimme Defterlerinde (1780-1799) Kudüs
Y Çelik, M Uluskan, D Hut
2018
Al-Quds in Muhimme Registers (1750-1778) / Mühimme Defterlerinde (1750-1778) Kudüs
Y Çelik, M Uluskan, D Hut
2018
Al-Quds in Muhimme Registers (1720-1749) / Mühimme Defterlerinde (1720-1749) Kudüs
M Uluskan, Y Çelik, D Hut
2018
Al-Quds in Muhimme Registers (1700-1719) / Mühimme Defterlerinde (1700-1719) Kudüs
M Uluskan, Y Çelik, D Hut
2018
Al-Quds in Muhimme Registers (1601-1699) / Mühimme Defterlerinde (1601-1699) Kudüs
M Uluskan, Y Çelik, D Hut
2017
Al-Quds in Muhimme Registers (1545 1594) / Mühimme Defterlerinde (1545-1594) Kudüs
M Uluskan, Y Çelik, D Hut, C Tomar
2016
İstanbul Balıkhanesi ve Balıkhane Mukataası (1550-1735)
M Uluskan
III. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu (25-26 Mayıs 2015) Bildiriler …, 2015
2015
İstanbul Ahkam Defterlerine Göre Osmanlı Başkentinde İnşaat Esnafı (XVIII. Yüzyıl)
Y Çelik, M Uluskan
XVI. Türk Tarih Kongresi (20-24 Eylül 2010) Bildiriler 6, 237-248, 2015
2015
İstanbul'un Yapı Sanatkarları: Nakkaşlar ve Sıvacılar (1700-1838)
M Uluskan
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 11-50, 2013
2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20