Follow
Tayfun Moğol
Tayfun Moğol
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Vergi Suç ve Cezalarının Ekonomisi
T Moğol, ME Üyümez
Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları 19, 10-14, 2004
112004
Kamu Maliyesi
T Çakır, T Moğol, E Ataç, F Heper, R Dönmez, B Ataç, N Varcan
Baskı, Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayın, 2006
102006
Kamu Maliyesi
Ş Tosunoğlu, T Moğol, T Çakır, C Dülger, MO Arslan, A Taraktaş
Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayını, 2012
92012
Devlet bütçesi
T Moğol
EskiĢehir, Anadolu Üniversitesi 1, 2012
82012
ANALİTİK BÜTÇE SINIFLAMASI İÇERSİNDE KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK SINIFLAMASI
T MOĞOL
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 (1 …, 2002
72002
MALİ DİSİPLİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK BÜTÇE KURALLARI ve ABD EYALETLERİNDEKİ UYGULAMALAR
T Moğol
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 (1 …, 2000
72000
Bütçe sistemleri
T Moğol
Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, 2006
52006
Kamu Kuruluşlarında Performans Esaslı Bütçeleme Uygulaması ve Kamu Harcamaları Üzerindeki Etkisi: Bir Durum Çalışması
T MOĞOL, D ŞAHİN
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 5 (2), 1-26, 2010
42010
Kamu maliyesi (1. Baskı)
T Çakır, T Moğol, E Ataç, F Heper, R Dönmez, B Ataç, N Varcan
Eskişehir: Anadolu üniversitesi yayınları, 2006
42006
Ülkemizde Kamu Harcamalarının Siyasi Niteliği Üzerine Bir İnceleme
E Ataç, B Ataç, T Moğol
XVI. Türkiye Maliye Sempozyumu “Türkiye’de, 1980
41980
Türkiye'de Kamu Kesimi
T Moğol
Bütçe. Ed. E. Ataç. Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayını, 45-63, 2004
22004
Kamu mallarında bedavacılık sorununa çözüm olarak tercih açıklatma mekanizması
T Moğol
PQDT-Global, 1994
21994
ARTANORANLILIK DERECESİNİN ÖLÇÜLMESİ
T Moğol, T Çakır
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 (1 …, 2000
12000
Relationship Between the Middle-Income Trap and the Composition of Tax Revenues: Evidence from Emerging G20
T MOĞOL, B PİRDAL
SOSYOEKONOMI, 2024
2024
Orta Gelir Tuzağı ve Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu Arasındaki İlişki: Yükselen G20 Ülkeleri Örneği
T MOĞOL, B PİRDAL
Sosyoekonomi 32 (59), 223-248, 2024
2024
TÜRK KAMU BÜTÇELEME SÜRECİNDE ARTTIRIMCILIK: 1985-2015 YILLARI ARASI EKONOMETRİK BİR ANALİZ
T MOĞOL, S KASAL
Sakarya İktisat Dergisi 7 (2), 69-91, 2018
2018
Türkiye'de bütçe değIşmelerinin genişletici veya daraltıcı etkilerinin enflasyonla ilişkisi: 1970-1984
T Moğol
PQDT-Global, 2013
2013
Harrison and Sons, March 1906. ATAÇ, Engin ve Tayfun Moğol
L Majesty
Devlet Bütçesi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yay …, 2003
2003
BÜTÇE PROSEDÜRÜNÜN, BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ VE BÜTÇE AÇIKLARINA ETKİLERİ
T MOĞOL
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 (1 …, 2000
2000
Ülkemizde Kamu Harcamalarının Siyasi Niteliği Üzerine Bir İnceleme
T Moğol, E Ataç, B Araç
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20