Follow
Meral BEKTAŞ
Meral BEKTAŞ
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi
Verified email at mehmetakif.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İşletme yönetimi
D Tengilimoğlu, M Bektaş, EA Atilla
Seçkin, 2014
1342014
Örgütlerde informal iletişim süreci: Kavramsal bir çerçeve
M Bektaş, R Erdem
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 …, 2015
722015
Yönetim tarzlarının örgütlerdeki informal iletişim kanallarına etkisi: Burdur ili kamu kurumları örneği
M Bektaş
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
382014
The consumers' social media use in choosing physicians and hospitals: the case study of the province of Izmir
D Tengilimoglu, N Sarp, CE Yar, M Bektaş, MN Hidir, E Korkmaz
The International journal of health planning and management 32 (1), 19-35, 2017
302017
Örgüt çalışanları, örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, büro çalışanlarına yönelik bir alan araştırması
İH Çarıkçı, M Bektaş, B Turak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1, 177-189, 2013
292013
Stresle başa çıkma tarzlarının yalnızlığa etkisi: Meslek yüksekokulu öğrencileri üzerinde bir araştırma
M Bektaş, Ş Karagöz
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 342-355, 2017
232017
Toxicity behaviors in organizations: study of reliability and validity of toxic emotional experiences scale
M Bektas, P Erkal
Research Journal of Business and Management 2 (4), 519-529, 2015
222015
İzlenim yönetimi davranışının işe tutkunluğa etkisinde sosyal görünüş kaygısının aracılık rolü
M Bektaş, Ş Karagöz
Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi 4 (6), 275-299, 2018
212018
Çalışan bireylerin evcil hayvanlara bağlanma nedenlerine ilişkin nitel bir çalışma
H Kaya, M Bektaş
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 9 (2), 401-417, 2019
172019
ÖRGÜTSEL ÇATIŞMALARIN ÇALIŞANLARIN İŞ YAŞAMINDAKİ YALNIZLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
M Bektaş, G Kenar
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 27 (2), 154-166, 2018
142018
Presenteeism’in tükenmişliğe etkisi: bir alan araştirmasi
Ş Karagöz, M Bektaş
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2020
132020
Kırık Camlar Teorisinin işletmelere uyarlanması: Ölçek geliştirme çalışması
M Bektaş, P Erkal, DT Çetin
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2019
132019
İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara
D Tengilimoğlu, E Atilla, M Bektaş
Kasım, 2008
122008
Ortaokul ve imam hatip ortaokulu matematik ders kitabı 6
M Bektaş, S Kahraman, Y Temel
Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2018
112018
Örgütlerde toksisite davranışları: Toksik duygu deneyimleri ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliği çalışması
M Bektaş, P Erkal
Research Journal of Business and Management 31 (4), 519-529, 2015
112015
Örgüt Çalışanları ve Sinizm: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Büro Çalışanlarına Yönelik Bir Alan Araştırması. 11
İ Çarıkçı, M Bektaş, B Turak
Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Isparta, Türkiye, 4-6 Ekim …, 2012
102012
Örgütsel özdeşleşmenin iş tatminine etkisi: Burdur ilinde bir araştırma
H Gönüllü, S Ceyhan, M Bektaş, H Çiçek
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 27 (1), 129-142, 2020
92020
Toksik yönetici davranışları ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliği çalışması
M Bektaş, P Erkal
Ege Academic Review 18 (3), 435-444, 2018
92018
İşletme Yönetimi, Temel Kavramlar, İşletme ve Yönetim Fonksiyonları, Çağdaş Yaklaşımlar (Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 5. Baskı)
D Tengilimoğlu, EA Atilla, M Bektaş
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014
92014
Lisansüstü eğitim alan öğrencilerde gelecek kaygısı
O Türköz, M Bektaş, H Çiçek
Bucak İşletme Fakültesi Dergisi 4 (2), 132-152, 2021
82021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20