Follow
Siyar KÖKSAL
Siyar KÖKSAL
Hakkari Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü
Verified email at hakkari.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Başlangıç Düzeyi Solfej Kitapları Üzerine Bir İnceleme
S Köksal
Eurasian Journal of Music and Dance, 289-315, 2021
32021
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Müzik Yazılımlarını Tanıma ve Kullanma Durumları
S Köksal
Journal of Art and Human 3 (1), 1309-7156, 2019
32019
Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında verilen armoni dersinin kuramsal müzik dersleriyle olan ilişkisi
S Köksal
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
22014
Müzik Öğretmenlerinin İş Doyum ve Tutum Düzeylerinin Hizmet İçi Eğitim Durumlarına Göre İncelenmesi
S Köksal, E Çitci
Milli Eğitim Dergisi 53 (242), 757-792, 2024
2024
Müzik Öğretmenlerinin İş Doyum ve Mesleğe Yönelik Tutum Düzeylerinin Devlet ve Özel Okul Bağlamında İncelenmesi
S Köksal, E Çifci
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2), 253-288, 2023
2023
Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Okuyan Öğrencilerin Tükenmişlik ve Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Durumlarının İncelenmesi
S Köksal, E Yüceland
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (1), 377 - 409, 2022
2022
Müzik Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Mesleki Tutum Düzeyleri ile Öğrencilerin Müzik Dersine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
S Köksal
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022
2022
Ortaokul Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Okul Şarkılarının İncelenmesi.
E Çiftci, S Köksal
Ondokuz Mayis University Journal of Education 39 (2), 2020
2020
Müziksel Teori ve İşitme Eğitimi Dersinin Armoni ve Eşlik Dersleriyle İlişkisi
H Yükrük, S Köksal
Uluslararası 3. İpek Yolu Müzik Konferansı 1 (1), 136-141, 2017
2017
Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Verilen Armoni Dersinin Kuramsal Müzik Dersleriyle Olan İlişkisi
H Yükrük, S Köksal
1. Erzurum Müzik Bilimleri Sempozyumu 1 (1), 575-592, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10