Sırrı Akbaba
Sırrı Akbaba
Üsküdar University
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitimde motivasyon
S Akbaba
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 343-361, 2006
3502006
Grupla psikolojik danışmanın sosyal psikolojik bir kavram olan özgecilik üzerindeki etkisi
S Akbaba
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 1994
611994
İlköğretim öğrencilerinde siber zorbalık ve mağduriyetin yordayıcıları
S Akbaba, Y Eroğlu
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2013
572013
Siber zorbalık ve mağduriyetin yaygınlığının ve risk faktörlerinin incelenmesi
Y Eroğlu, E Aktepe, S Akbaba, A Işık, E Özkorumak
Eğitim ve Bilim 40 (177), 2015
53*2015
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ZORBACI DAVRANIŞLARIN AZALTILMASINA YÖNELİK EMPATİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI1
M ŞAHİN, S AKBABA
Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (1), 331-342, 2010
532010
The Investigation of Relationship among Relational-Interdependent Self-Construal, Cyberbullying, and Psychological Disharmony in Adolescents: An Investigation of Structural …
B Cetin, Y Eroglu, A Peker, S Akbaba, S Pepsoy
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (2), 646-653, 2012
412012
Ortaöğretim okullarının örgüt sağlığı (Bolu ili örneği)
S Akbaba
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilim Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 1997
381997
The investigation of validity and reliability of the Turkish version of the Brief Self-Control Scale
M Nebioglu, N Konuk, S Akbaba, Y Eroglu
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology 22 …, 2012
362012
Ergenlerde ilişkisel-karşılıklı bağımlı benlik kurgusu, siber zorbalık ve psikolojik uyumsuzluk arasındaki ilişkinin incelenmesi
B Çetin, Y Eroğlu, A Peker, S Akbaba, S Pepsoy
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (2), 637-653, 2012
362012
A Comparison of the Burnout Levels of Teachers with Different Occupational Satisfaction Sources.
S Akbaba
Educational Sciences: Theory and Practice 14 (4), 1253-1261, 2014
342014
Psikolojik sağlığı koruyucu rehberlik ve psikolojik danışma
S Akbaba
Pegem A Yayınları, 2012
342012
Özgecilik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması geçerlik ve güvenirlik çalışması
S Akbaba
Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 85-95, 2001
312001
Öğrenme Psikolojisi
S Akbaba
281995
Psikolojik danışma ve sınıf ortamlarında öğrenme psikolojisi
S Akbaba
Pegem Akademi, 2013
262013
Öğretmen yetiştirmede mesleki rehberliğin yeri ve önemi
S Akbaba
Milli Eğitim Dergisi 155, 11-19, 2002
262002
Ana-baba tutumlarının bazı kişilik özellikleri üzerine etkisi
S Akbaba
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988
241988
İçsel motivasyonun bazı değişkenler açısından incelenmesi
S Akbaba, A Aktaş
Eğitim Bilimleri Dergisi, 2005
222005
Üniversite öğrencilerinin kendini açma davranışları ile bağlanma stilleri arasındaki ilişki
B Çetinkaya, S AKBABA
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 3 (4), 1, 2011
182011
Eğitim-Öğretimde Drama ve Oyunlar
S Akbaba, S Sağlam, M Kök
Erzurum, Cemre Ofset, 2003
172003
Learned Resourcefulness and Coping with Stress in Mothers of Children with Disabilities.
Y Eroglu, S Akbaba, O Adigüzel, A Peker
Eurasian Journal of Educational Research 55, 243-261, 2014
152014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20