Hülya Karabaş
Hülya Karabaş
Verified email at sakarya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Biodiesel Production from Crude Acorn (Quercus frainetto L.) Kernel Oil: An Optimisation Process Using the Taguchi Method
H Karabas
Renewable Energy 53, 384-388, 2013
412013
Comparison of the Variables Affecting the Yield of Tobacco Seed Oil Methyl Ester for KOH and NaOH Catalysts.
HSSIO Parlak, A., Karabas, Hülya., V. Ayhan., H. Yasar.
Energy & Fuels 23, 1818-1824, 2009
232009
Application of the Taguchi Method for the Optimization of Effective Parameters on the Safflower Seed Oil Methyl Ester Production.
H Karabas
International Journal of Green Energy 11 ((9)), 1002-1012, 2014
142014
Investigation of Biodiesel Fuel from Canola Oil Using Various Reaction Parameters.
H Karabas
International Journal of Automotive Engineering and Technologies 2 (3), 85-91, 2013
112013
Investigation of biodiesel fuel from canola oil using various reaction parameters/Farklı reaksiyon parametreleri kullanılarak kanola yağından biyodizelin araştırılması
H Karabaş
International Journal of Automotive Engineering and Technologies 2 (3), 85-91, 2013
112013
Application of Taguchi’s Methods to İnvestigate Factors Affecting Emissions of a Diesel Engine Running with Tobacco Oil Seed Methyl Ester.
VAİC Parlak, A., Karabaş, Hülya., İ. Özsert.
International Journal of Vehicle Design 59 ((2/3)), 196-211, 2012
112012
Application of Taguchi’s methods to investigate factors affecting emissions of a diesel engine running with tobacco oil seed methyl ester
A Parlak, H Karabaş, İ Özsert, V Ayhan, İ Cesur
International journal of vehicle design 59 (2/3), 196-211, 2012
112012
Effects of Tobacco Seed Oil Methyl Ester on Performance and Exhaust Emissions of Diesel Engine .
VAIC Parlak, A., Karabas, Hülya., I. Ozsert.
Journal of the Energy Institute 86 (3), 147-152, 2013
82013
The Optimum Production Parameters of Methyl Ester from Acorn Kernel Oil.
H Karabas
Environmental Progress & Sustainable Energy 33 ((2)), 625-628, 2014
62014
Ülkemiz ıslahçı çeşitlerinden Remzibey-05 aspir (Carthamus tinctorius L.) tohumlarından üretilen biyodizelin yakıt özelliklerinin incelenmesi
H Karabaş
Uludağ Üniversitesi, 2013
62013
Soğuk Pres ve Solvent Ekstraksiyon Teknikleri ile Üretilen Aspir Yağı ve Aspir Biyodizellerinin Yağ ve Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi, 28
H Karabaş
Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, 4-6, 2013
52013
Kışlık Kanola Çeşitlerinden Californium’dan Üretilen Biyodizelin Diesel Motorlarda Kullanıma Uygunluğunun İncelenmesi
H Karabaş
Toprak Su Dergisi 2 (1), 46-52, 2013
42013
Variables Affecting the Yield of Oil from Tobacco Seed.,
HIO Parlak, A., Karabas
Asian Journal of Chemistry 21 ((3)), 1917-1924, 2009
42009
Comparison of engine performance and exhaust emission properties of diesel and safflower biodiesel using multi‐response surface methodology
H Karabaş, S Boran
Environmental Progress & Sustainable Energy 38 (3), e13034, 2019
32019
Investigation of the use of Cephalaria syriaca weed seeds (Turkish Pelemir) as feedstock in biodiesel production.
H Karabas
Fresenius Environmental Bulletin 27 (11), 7265-7269, 2018
32018
Ayçiçek Yağı Biyodizelinin Ester Dönüşüm Oranı Üzerine Etkili Olan Parametrelerin Optimizasyonu.
H Karabaş
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10 ((1)), 1-5, 2013
32013
Safflower Remzibey-05 (Carthamus tinctorius L.) seed oil as an alternative feedstock for the production of biodiesel in Turkey.
H Karabaș
Ziraat Fakültesi Dergisi, Uludağ Üniversitesi 27 (1), 9-17, 2013
32013
Ayçiçek yağı biyodizelinin ester dönüşüm oranı üzerine etkili olan parametrelerin optimizasyonu
H Karabaş
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2013
32013
Acorn (Quercus frainetto L.) kernel oil as an alternative feedstock for biodiesel production in Turkey
H Karabaş
Journal of Energy Resources Technology 135 (1), 2013
22013
The effective parameter optimization on the conversion rate of the sunflower oil biodiesel
H Karabaş
Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty (Turkey), 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20