Follow
Edip Tut
Title
Cited by
Cited by
Year
Korona Virüs Sürecinde Uzaktan Eğitim: Temel Eğitim Bölümü Öğretim Elemanlarının Görüşleri
N Şeren, E Tut, A Kesten
Turkish Studies Educational Sciences 15 (6), 4507-4524, 2020
502020
4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Oyun Temelli Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi
E Tut
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
152018
Distance education in corona virus times: opinions of lecturer’s primary education department
N Şeren, E Tut, A Kesten
Turkish Studies-Education 15 (6), 4507-4524, 2020
122020
TRT’nin popüler çocuk şarkıları yarışması’nda finale kalan eserlerin değerler eğitimi açısından incelenmesi
E Tut, K Kıroğlu
Journal of International Social Research 10 (48), 561-569, 2017
122017
Suriyeli ve Türk Öğrencilerin Öğretmen ve Okul Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi
E Tut, K Kıroğlu, G Bayraktar
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (56), 676-694, 2018
72018
Ara tatilin okuma yazma öğrenme sürecine yansımaları
K KIROĞLU, TUT Edip, M Aydoğmuş, N Torun
Ana Dili Eğitimi Dergisi 9 (2), 451-469, 2021
62021
Türkiye ve Kanada’daki (Alberta Eyaleti) Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Beceri Boyutu Açısından Karşılaştırılması
N Şeren, TUT Edip, EA ÇOLAK, K KIROĞLU
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 19 (1), 292-311, 2021
62021
Teachers' Experiences Regarding the Use of Social Media for Educational Purposes
M Aydoğmuş, E Tut, Y Karadağ
International Journal of Psychology and Educational Studies 10 (1), 69-82, 2023
42023
Technology Education in Primary Schools: An Overwiev of Turkey and Scotland
E Tut, N Şeren, E Çolak-Aydın, K Kıroğlu
Psycho-Educational Research Reviews 10 (3), 204-220, 2021
32021
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
E Tut, C Çevik Kansu
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (32), 443-459, 2021
32021
Multidisciplinary Learning Environments (MLE): Young Minds Science and Art Summer Camp Project
C Türk, E Tut, A Kartal, M Bolat, NO İskeleli, K Kıroğlu
Journal of STEM Teacher Institutes 3 (2), 1-23, 2023
2023
İlkokullarda Eğitsel Oyunların Kullanımını Engelleyen Faktörler.
E Tut, K Kıroğlu, N Kırbıyık
Buca Faculty of Education Journal/Buca Egitim Fakültesi Dergisi, 2023
2023
TÜRKİYE VE ALMANYA'DAKİ BAZI İLKOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TEKNOLOJİ EĞİTİMİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI.
E AYDIN ÇOLAK, N ŞEREN, E TUT, MK KIROĞLU
Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 2023
2023
Sınıf Dışı Eğitim ve Oyun
E Tut, N Kırbıyık
Disiplinlerötesi Sınıf Dışı Eğitim (Etkinlik Örnekleriyle) 1, 225-246, 2023
2023
TÜRKİYE VE ALMANYA'DAKİ İLKOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TEKNOLOJİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI
EA ÇOLAK, N ŞEREN, TUT Edip, K KIROĞLU
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 600-630, 2023
2023
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Dijital Oyun Temelli Öğrenme Yöntemi ve Kullanımı
E Tut
İlkokullarda Uygulama Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi 1, 93-116, 2022
2022
İDEAL EĞİTİM FAKÜLTESİ: DENEYİMLER VE HAYALLER
Y Karadağ, E Tut, M Aydoğmuş, Y Polat
Eğitim Bilimlerinde Güncel Araştırmalar 1, 320-343, 2020
2020
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
TUT Edip, CÇ KANSU
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (32), 443-459, 0
TECHNOLOGY EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS: AN OVERWIEV OF TURKEY AND SCOTLAND TECHNOLOGY EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS: AN OVERWIEV OF TURKEY AND SCOTLAND
E Tut, N Şeren, E Aydın-Çolak, K Kıroğlu
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19