Halil Alpaslan
Halil Alpaslan
Yardımcı Doçent Doktor, Pamukkale Üniversitesi
pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Inverting CFOA based lossless and lossy grounded inductor simulators
H Alpaslan, E Yuce
Circuits, Systems, and Signal Processing 34 (10), 3081-3100, 2015
272015
Novel CMOS technology-based linear grounded voltage controlled resistor
E Yuce, S Minaei, H Alpaslan
Journal of Circuits, Systems, and Computers 20 (03), 447-455, 2011
262011
Yeni bir finansman aracı olarak sukuk (kira sözleşmesi) ve muhasebeleştirilmesi
Hİ Alpaslan
202014
Cabri geometri ile hazırlanan bir ders tasarımının öğretmen adaylarının gelişmelerine etkisinin incelenmesi
R Can
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 2010
172010
Current-mode Biquadratic Universal Filter Design with Two Terminal Unity Gain Cells.
H Alpaslan, E Yuce
Radioengineering 21 (1), 2012
162012
Single voltage controlled CMOS grounded resistors and their application to video filter
E Yüce, S Minaei, H Alpaslan
NISCAIR-CSIR, 2014
132014
DVCC-based floating capacitance multiplier design
H Alpaslan
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 25 (2), 1334-1345, 2017
122017
A modified VDVTA and its applications to floating simulators and a quadrature oscillator
H Alpaslan
Microelectronics Journal 51, 1-14, 2016
122016
Grounded capacitor-based new floating inductor simulators and a stability test
E Yuce, S Tokat, H Alpaslan
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 23 (Sup. 1 …, 2015
122015
New grounded inductor simulator using unity gain cells
H Alpaslan, E Yuce
NISCAIR-CSIR, India, 2013
102013
Kentsel dönüşüm sürecinde TOKİ uygulamaları ve halkın algılarına göre değerlendirilmesi
Hİ Alpaslan, A Tüter
Istanbul Journal of Social Sciences 12, 11-44, 2016
92016
Effectiveness of Audit Committees in the Turkish Banking Sector
Ö Çatikkaş, Hİ Alpaslan
Academic Journal of Interdisciplinary Studies 2 (11), 59-59, 2013
92013
New CMOS based current follower and its applications to inductor simulator and band-pass filter
E Yuce, H Alpaslan
Indian Journal of Pure & Applied Physics (IJPAP) 54 (8), 511-516, 2016
82016
Türk bağımsız denetim sektöründe kalite güvence sistemleri uygulamaları
Hİ ALPASLAN, Ö HAKESEVER
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 3 (1), 45-69, 2013
82013
A CMOS current rectifier configuration suitable for integration
E Yuce, H Alpaslan
Journal of Circuits, Systems, and Computers 21 (07), 1250052, 2012
82012
Bandwidth expansion methods of inductance simulator circuits and voltage-mode biquads
H Alpaslan, E Yuce
Journal of Circuits, Systems, and Computers 20 (03), 557-572, 2011
82011
DDCC+ based voltage-mode PID controller employing only grounded passive components
E Yuce, H Alpaslan
NISCAIR-CSIR, India, 2016
52016
Faaliyet tabanlı maliyetleme ve havayolu işletmeleri üzerine bir uygulama
Hİ Alpaslan
Marmara Üniversitesi, 2010
52010
A new lossless floating inductor simulator employing only two-terminal active devices
H Alpaslan, E Yuce, S Tokat
NISCAIR-CSIR, India, 2013
42013
Türkiye’de Sukuk Uygulamaları ve Vergisel Boyutu
Hİ Alpaslan, C KUDUN
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 6 (2/1), 319-337, 2016
32016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20