Takip et
Yasemin Aydoğan
Yasemin Aydoğan
Okul Öncesi Eğitimi Profesörü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ibu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitim psikolojisi
Y Aydoğan, ÖÜNÜ ATALAY, M KANDEMİR, A TAYLI, AR ÖZPOLAT, ...
Ġstanbul: Kriter Yayınları, 2009
1632009
Okul öncesi çocukların dil gelişimlerine etki eden faktörlerin incelenmesi
Y Aydoğan, N Koçak
Milli Eğitim Dergisi, 2003
942003
Okul öncesi sosyal beceri değerlendirme ölçeği öğretmen formunun geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik analizleri
E Ömeroğlu, Ş Büyüköztürk, Y Aydoğan, M Çakan, EK ÇAKMAK, ...
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar …, 2014
572014
Okul öncesi eğitim programlarında aile katılımı
Y Aydoğan
Pegem Atıf İndeksi, 101-133, 2017
552017
Problem çözme ve problem çözme becerilerinin desteklenmesi
Y Aydoğan
Ankara: Kök Yayıncılılık, 2012
542012
İlköğretim ikinci ve dördüncü sınıf öğrencilerine genel problem çözme becerilerinin kazandırılmasında eğitimin etkisinin incelenmesi
Y Aydoğan
Unpublished doctoral dissertation. Gazi University. Ankara, Turkey, 2004
542004
Ev ortamının çocuğun gelişimine göre düzenlenmesi
Y Aydoğan
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 10 (10), 2006
482006
Aile katilimi ile çocuklarin akademik benlik saygisi arasindaki ilişkinin anne-baba görüşlerine göre incelenmesi
Ç Özcan, Y Aydoğan
Milli Eğitim Dergisi 44 (202), 19-36, 2014
452014
Erken çocukluk döneminde genel problem çözme becerilerinin kazandırılması
Y Aydoğan, E Ömeroğlu
OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı 2, 458-468, 2003
442003
Annesi çalışan ve çalışmayan çocukların bağımlılık eğilimlerinin incelenmesi
F Gürsoy, A Neriman, AB AYHAN, Y Aydoğan
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (26), 2004
432004
Okul öncesi sosyal beceri değerlendirme ölçeği anne-baba formuna ait norm değerlerinin belirlenmesi ve yorumlanması
Y Özlem, E Ömeroğlu, Ş Büyüköztürk, Y Karayol
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2), 102-115, 2014
392014
Okul öncesi öğretmenlerinin serbest zaman etkinliklerine ilişkin uygulamalarinin incelenmesi
A ÖZYÜREK, Y AYDOĞAN
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41-58, 2011
392011
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SPORA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Y AYDOĞAN, A ÖZYÜREK, GG AKDUMAN
International Journal of Sport Culture and Science 3 (Special Issue 4), 595-607, 2015
352015
Erken çocukluk döneminde gelişim
Y AYDOĞAN, A ÖZYÜREK, G GÜLTEKİN AKDUMAN
vize, 2017
342017
Identifying parent views regarding social skills
Y Aydoğan, FE Kılınç, Ş Tepetaş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1507-1512, 2009
292009
Müzik dinleme alışkanlıklarının ve bazı değişkenlerin lise ikinci sınıf öğrencilerinin sürekli kaygı düzeyleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Y Aydoğan, F Gürsoy
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 2007
242007
Study of the relationship between leisure time activities and assertiveness levels of students of Abant Izzet Baysal University
E Eratay, Y Aydoğan
Procedía-Social and behavioral sciences 191, 2213-2218, 2015
232015
Okul öncesi sosyal beceri destek projesinde geliştirilen ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerinin tanıtımı
E Ömeroğlu, Ş Büyüköztürk, Y Aydoğan, V Diğerleri, M Çakan, ...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 74-83, 2015
23*2015
Okul öncesi sosyal beceri destek projesi öğretmen kılavuz kitabı
E ÖMEROĞLU, Ş BÜYÜKÖZTÜRK, Y AYDOĞAN, M ÇAKAN, ...
Ankara: Fikriala Görsel İletişim Hizmetleri., 2014
222014
Problem çözme becerileri ölçeği rehber kitap
Y AYDOĞAN, E ÖMEROĞLU, Ş BÜYÜKÖZTÜRK, A ÖZYÜREK
Koza Yayın Dağıtım, 2012
202012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20