Follow
Mualla YILDIZ
Mualla YILDIZ
Din Psikolojisi Doçenti, Ankara Üniversitesi
Verified email at ankara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İlkokul ve ortaokul din kültürü ve ahlak bilgisi kitapları görsellerinin toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi
M Yıldız
Dini Araştırmalar 16 (42 (17-06-2013)), 143-165, 2013
252013
İlköğretim öğrencilerinin tanrı imgesinin belirlenmesi ve farklı değişkenler açısından incelenmesi
M Yıldız
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, 2012
242012
The image of God in children’s compositions
M Yıldız, RS Arık
Journal of Islamic Research 4 (1), 254-278, 2011
112011
Ergenlerde Tanrı Algısı, Affetme Eğilimi ve Öfke İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
F GÖREGEN, M YILDIZ
Dini Araştırmalar 24 (61), 427-458, 2021
72021
Suça sürüklenen ergenlerde affetme üzerine bir inceleme
M YILDIZ
Toplum Bilimleri Dergisi, 8-39, 2019
72019
‘Manevi İyi Oluş’Kavramının Ortaya Çıkışı ve Tanımlanması
HN Tan, M Yıldız
Dini Araştırmalar 25 (63), 447-476, 2022
42022
Defense mechanism against mortality salience in turkish muslim population
M Yıldız, FZ Belen, KT Arslan, Hİ Özasma
Dini Araştırmalar 20 (52 (15-12-2017)), 33-55, 2017
42017
Çocuk ve gençlik ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerde din hizmetlerine katılım ve değerler sistemleri ilişkisi üzerine bir inceleme
M Yıldız, İ Karanfil
Dini Araştırmalar 18 (46 (15-06-2015)), 66-96, 2015
4*2015
Suç ve Yükleme
M Yıldız
Ankara, Grafiker yayınları 1, 1-214, 2020
32020
Dindar insan algısı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması
ED Akça, M YILDIZ
Bilimname 2020 (43), 409-435, 2020
32020
SUÇA SÜRÜKLENEN ERGENLERİN CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ DİN HİZMETLERİNE KATILIMLARI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
M Yıldız
JASSS 29 (3), 201-216, 2014
3*2014
İlköğretim Öğrencilerinin 4 7 Sınıflar Tanrı İmgesi İle İlişkili Bazı Faktörlerin İncelenmesi
Y Mualla
Toplum Bilimleri 6 (11), 57-68, 2014
32014
Measuring Image of God in Children
M Yıldız, RS Arık
Toplum Bilimleri Dergisi 8 (15), 349-364, 2014
32014
Çocuklukta Manevi Yaşam
M Yıldız
Ankara, Grafiker yayınları 1, 1-162, 2020
22020
The problems of Syrian students concerning the adaptation process to schools in Turkey: A qualitative meta-synthesis
M Yildiz
Migration, religion and early childhood education, 239-261, 2020
22020
A Study of Multidimensional Submissiveness Scale
K Türkmen, M Yıldız
Dini Araştırmalar 22 (56), 285-306, 2019
22019
Terör Eylemleri Sonrası Suç Mağduru Olma Korkusunu Tetikleyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme
M Yıldız, FZ Belen
TERÖR VE UYUŞTURUCU MADDE ŞİDDETİ, 37, 2018
22018
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN (4-7. SINIFLAR) TANRI İMGESİ İLE İLİŞKİLİ BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
M Yıldız
Toplum Bilimleri 6 (11), 57-68, 2012
2*2012
A Study on Trust in God in Juvenile Delinquents
M Yıldız, F Kenevir
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 62 (1), 169-195, 2021
12021
Religious Referent Transmission in The Process of Conscience Development: A Qualitative Study
M Yıldız
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (33), 237-258, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20