Takip et
Cem Ali Gizir
Cem Ali Gizir
Mersin University Professor of Counseling
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Psikolojik sağlamlık, risk faktörleri ve koruyucu faktörler üzerine bir derleme çalışması
C Gizir
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 3 (28), 113-128, 2007
6192007
Protective factors contributing to the academic resilience of students living in poverty in Turkey
CA Gizir, G Aydin
Professional School Counseling 13 (1), 2156759X0901300103, 2009
2892009
Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı: akademik güdülenme, akademik özyeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü
S Akbay, C Gizir
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 60-78, 2010
2822010
Orta Doğu Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin problemleri üzerine bir çalışma
CA Gizir
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2), 2005
2202005
Psikolojik sağlamlık ve ergen gelişim ölçeği'nin uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
C Gizir, G Aydın
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 3 (26), 87-99, 2006
1652006
Academic resilience: An investigation of protective factors contributing to the academic achievement of eight grade students in poverty
CA Gizir
Middle East Technical University, 2004
1432004
A LITERATURE REVIEW OF STUDIES ON RESILIENCE, RISK, AND PROTECTIVE FACTORS.
R Sivis
Turkish Psychological Counseling & Guidance Journal 3 (28), 2007
1342007
Factors negatively affecting university adjustment from the views of first-year university students: The case of Mersin University.
S Sevinç, CA Gizir
Educational Sciences: theory and practice 14 (4), 1301-1308, 2014
1232014
Cross-cultural differences in coping strategies as predictors of university adjustment of Turkish and US students
ME Tuna
Middle East Technical University, 2003
982003
Akademik sağlamlılık: Yoksulluk içindeki sekizinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına katkıda bulunan koruyucu faktörlerin incelenmesi
CA Gizir
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004
942004
Bir kayıp sonrasında zorluklar yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik bir yas danışmanlığı modeli
CA Gizir
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2), 195-213, 2006
832006
Üniversite öğrencilerinin ilişki inançlarının cinsiyet ve romantik ilişki yaşama durumlarına göre incelenmesi
CA Gizir
Eğitim ve Bilim 38 (170), 2013
642013
An investigation of adaptive and maladaptive dimensions of perfectionism in relation to adult attachment and big five personality traits
İP Ulu
Middle East Technical University, 2007
622007
İlişki İnançları Ölçeği’nin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
CEM GİZİR
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 37-45, 2012
592012
Üniversite öğrencilerinin romantik ilişki inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
M Küçükarslan, CA Gizir
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 5 (42), 2014
522014
Mersin Üniversitesi öğrencilerinin romantik ilişkilere yönelik inançlarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve romantik ilişki yaşama durumu değişkenlerine göre incelenmesi
M Küçükarslan
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
442011
Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım almaya yönelik tutumları: Sosyal damgalanma, kendini damgalama, öznel sıkıntıları açma, benlik saygısı ve cinsiyetin rolü
O Gürsoy, CA Gizir
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 8 (49), 137-155, 2018
432018
Üniversite öğrencilerinin psikolojik danışma gereksinimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
A KARATAŞ, CA GİZİR
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28-3), 250-265, 2013
432013
Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin bakış açılarından üniversiteye uyumu olumsuz etkileyen faktörler (Mersin Üniversitesi Örneği)
S Sevinç, CA Gizir
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14 (4), 1285-1308, 2014
422014
Üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri’nin rol ve işlevleri: Gelişmeler ve sınırlılıklar
CA Gizir
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2), 11-25, 2010
352010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20