Güler ÖZYILDIRAN
Güler ÖZYILDIRAN
Verified email at yyu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Afet Yönetimi ve Üniversite Kampüsü: 2011 Van Depremleri ve Van YYÜ Kampüsü Örneği
G ÖZYILDIRAN
Resilience 4 (1), 103-115, 2020
2020
1971 Burdur Depremi Sonrasında Büğdüz Köyü Halıcılığı (Carpet Weaving in Büğdüz Village after 1971 Burdur Earthquake)
G ÖZYILDIRAN
CRAFTARCH’18 International Art Craft Space Congress, 128-143, 2018
2018
Reading Republican Period of an Anatolian City through City Yearbooks: Case of Burdur
G ÖZYILDIRAN
ICONARCH III International Congress of Architecture: Memory of Place in …, 2017
2017
City Ceremonies in Burdur Cumhuriyet Square
G ÖZYILDIRAN
ICONARCH III International Congress of Architecture: Memory of Place in …, 2017
2017
Moving Classrooms from a Disaster Relief Structure to a Permanent Faculty Building: Perceptions of Students of Architecture in Van
G ÖZYILDIRAN
ARCHTHEO'17 XI. Theory and History of Architecture Conference, 133-139, 2017
2017
Deprem Köyü: Yazıköy ve Yarıköy
G ÖZYILDIRAN
Mimarlık Dergisi, 42-43, 2016
2016
1971 Burdur Depremi Sonrası İmar Çalışmaları
G ÖZYILDIRAN
IBEES 2015 International Burdur Earthquake and Environment Symposium, 311-321, 2015
2015
Assesment of Spaciousness in Buildings: Case Studies on Classrooms
G ÖZYILDIRAN
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, 2015
2015
Mimarlık Eğitiminde Tasarım ve Uygulama Birlikteliği: ODTÜ Eymir Gölü Bekçi Kulübesi Örneği
G ÖZYILDIRAN
Mimaran, 30-35, 2014
2014
Disasters and Buildings: The Effects of Turkish Disaster Regulations on Architectural Design
G OZYILDIRAN
LAP Lambert Academic Publishing, 2013
2013
Bilinmeyen Ankara: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlük Binası
G ÖZYILDIRAN
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2011
2011
Afet Yönetmeliğinin Mimari Tasarım Açısından İncelenmesi
G ÖZYILDIRAN, V İMAMOĞLU
Yapı Dünyası, 17-22, 2010
2010
The Effects of Turkish Disaster Regulations on Architectural Design
G ÖZYILDIRAN
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, 2007
2007
The Effects of Turkish Disaster Regulations on Architectural Design
G ÖZYILDIRAN
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14