Dr. Suat ATAN
Dr. Suat ATAN
suatatan.com
tkdk.gov.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
VERİ, BÜYÜK VERİ VE İŞLETMECİLİK.
S Atan
Balikesir University Journal of Social Sciences Institute 19 (35), 2016
62016
Metin Madenciliği ile Sentiment Analizi ve Borsa İstanbul Uygulaması
A Suat
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
32016
A novel prediction method for lymph node involvement in endometrial cancer: machine learning
E Günakan, S Atan, AN Haberal, İA Küçükyıldız, E Gökçe, A Ayhan
International Journal of Gynecologic Cancer 29 (2), 320-324, 2019
12019
Studies in Social Networks Journal 2000-2019: the Intellectual Structure of Social Network Perspective. Networks for Learning içinde . , sunulmuş bildiri, Zu
Y Baskici, C., Atan, S. ve Ercil
European Conference on Social Networks (EUSN 2019), 231, 2019
2019
İktisat ve İşletmeciler için R ile Veri Analizi
S ATAN, H Emekci
2018
Haberlerin Kurumsal İmaja Etkisi ve Türkiye’de Bulunan Hastaneler Hakkında Medyada Yer Alan Haberlerin Metin Madenciliği ile Analizi
A Suat
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2018 (46), 2018
2018
Haberlerin Kurumsal İmaja Etkisi ve Türkiye'deki Hastaneler Hakkında Medyada Yer Alan Haberlerin Metin Madenciliği ile Analizi.
S Atan
Journal of Communication Theory & Research/Iletisim Kuram ve Arastirma Dergisi, 2018
2018
Authors at the boundary: Interaction of local and general scientific literature
Ç Baskıcı, S Atan, Y Ercil
Malaysian Journal of Library & Information Science 23 (3), 15-33, 2018
2018
Borsa İstanbul’da Finansal Haberler ile Piyasa Değeri İlişkisinin Metin Madenciliği ve Duygu (Sentiment) Analizi ile İncelenmesi
S Atan, Y Çınar
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 74 (1), 1-33, 2018
2018
Ulusal Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapı Analizi
S Atan, B Çiğdem, E Yavuz
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 977-985, 2017
2017
Google App Engine, Python ile Web Tasarım
A Suat
2012
BORSA İSTANBUL’DA FİNANSAL HABERLER İLE PİYASA DEĞERİ İLİŞKİSİNİN METİN MADENCİLİĞİ VE DUYGU (SENTİMENT) ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
S Atan, Y Çınar
IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA RİSKLİ PROJE SEÇİMİNDE PROMETHEE METODUNUN KULLANIMI
S Atan
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13