Dr. Suat ATAN
Dr. Suat ATAN
suatatan.com
tkdk.gov.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
VERİ, BÜYÜK VERİ VE İŞLETMECİLİK.
S Atan
Balikesir University Journal of Social Sciences Institute 19 (35), 2016
102016
A novel prediction method for lymph node involvement in endometrial cancer: machine learning
E Günakan, S Atan, AN Haberal, İA Küçükyıldız, E Gökçe, A Ayhan
International Journal of Gynecologic Cancer 29 (2), 2019
62019
Borsa İstanbul’da Finansal Haberler ile Piyasa Değeri İlişkisinin Metin Madenciliği ve Duygu (Sentiment) Analizi ile İncelenmesi
S Atan, Y Çınar
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 74 (1), 1-33, 2018
32018
Metin Madenciliği ile Sentiment Analizi ve Borsa İstanbul Uygulaması
A Suat
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
32016
Şirket Ağları Üzerinden Sahiplik İlişkilerine Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi
S Atan, Ç Baskıcı, Y Ercil
Doğuş Üniversitesi Dergisi 21 (2), 79-91, 2020
2020
Metin Madenciliği: İmkanlar, Yöntemler ve Kısıtlar
S Atan
Mehme Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi 31, 220-239, 2020
2020
Text Mining as a Research and Decision Making Tool
S Atan
Systems and Systems Thinking, 219-239, 2020
2020
Ağ Analizi, Teori ve Uygulamalar
Y Editörler: Baskici, C., Atan, S. ve Ercil
2020
Haberler ve Gerçeklik İişkisi: Bir Kamu Kurumu Hakkındaki Haberler Üzerine İnceleme
A Suat, Ö Yusuf
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2019
2019
Forecasting of innovation in the light of semantic networks
C Baskici, S Atan, Y Ercil
3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (WOCTINE …, 2019
2019
Studies in Social Networks Journal 2000-2019: the Intellectual Structure of Social Network Perspective. Networks for Learning içinde . , sunulmuş bildiri, Zu
Y Baskici, C., Atan, S. ve Ercil
European Conference on Social Networks (EUSN 2019), 231, 2019
2019
İktisat ve İşletmeciler için R ile Veri Analizi
S ATAN, H Emekci
2018
Haberlerin Kurumsal İmaja Etkisi ve Türkiye’de Bulunan Hastaneler Hakkında Medyada Yer Alan Haberlerin Metin Madenciliği ile Analizi
A Suat
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2018
2018
Authors at the boundary: Interaction of local and general scientific literature
Ç Baskıcı, S Atan, Y Ercil
Malaysian Journal of Library & Information Science 23 (3), 15-33, 2018
2018
Ulusal Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapı Analizi
S Atan, B Çiğdem, E Yavuz
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 977-985, 2017
2017
Google App Engine, Python ile Web Tasarım
A Suat
2012
METİN MADENCİLİĞİ: İMKÂNLAR, YÖNTEMLER VE KISITLAR
A Suat
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 220-239, 0
Metin madenciliği ile sentiment analizi ve Borsa İstanbul uygulaması
DTD ULAŞ, SY ATAN
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 0
IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA RİSKLİ PROJE SEÇİMİNDE PROMETHEE METODUNUN KULLANIMI
S Atan
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19