Follow
Elçin Bayraktar Köse
Elçin Bayraktar Köse
Verified email at comu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Utilization of Online Influencers as an Experiential Marketing Tool: A Case of Instagram Micro-Celebrities
F Eroğlu, E Bayraktar Köse
The Journal Of International Social Research 12, 1057-1067, 2019
292019
SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM EKSENİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI, EĞİTİMİ VE BİLİNÇLENDİRİLMESİ İÇİN BİR ÖNERİ OLARAK TÜKETİCİ GELİŞTİRME MERKEZİ (TÜGEMER)
F EROĞLU, EB KÖSE
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 16 (2), 31-47, 2021
52021
The Relationship Between Country of Origin, Willingness to Pay More and Purchase Intention: A Study with Turkish Consumers on Apparel Products.
EB Köse, F Eroğlu
Journal of Applied & Theoretical Social Sciences 3 (3), 2021
42021
MARKA ANTROPOMORFİZMİ İLE MARKA AŞKI İLİŞKİSİNDE MARKA GÜVENİNİN ROLÜ
EB KÖSE, H ÇOLAKOĞLU
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 16 (1), 46-60, 2021
12021
Z Kuşağı Tüketicilerinin Marka Antropomorfizmi Algısını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma
F Eroğlu, H Çolakoğlu, E Bayraktar Köse
Atlas International Referred Journal on Social Sciences 6 (32), 706-727, 2020
1*2020
How much does being unique cost?
F Eroğlu, E Bayraktar Köse
IV. International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS – 2020), 429-446, 2020
2020
Göçmen Sorunlarının Topluma Aktarılmasında Sosyal Medyanın Rolü
F Eroğlu, E Bayraktar Köse, Ç Hale
9. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 56-57, 2018
2018
Küresel Kriz Sonrası Kamu Özel Sektör Ortaklıklarının Geleceği
M Şahin, Ö Uysal, B Elçin
Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, 319-336, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8