Kamil Unur
Kamil Unur
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Mersin'de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin sektörün çalışma koşullarını algılamaları ve sektörde çalışma isteklerinin …
T Duman, M Tepeci, U Kamil
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 17 (1), 51-69, 2006
1242006
Turizmin ekonomik etkilerinin ölçülmesi
K Unur
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
302004
Turizmin Türkiye’nin Ödemeler Dengesine Etkisinin Analizi
K Unur
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (3), 1-17, 2000
282000
İş stresi ile toksik davranışlar arasındaki ilişki: Aşçılar üzerinde bir araştırma
U Kamil, Y Pekerşen
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 14 (1), 108-129, 2017
222017
Turizm-terörizm ilişkisi ve Türkiye örneği
K Unur
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 11 (2), 169-177, 2000
222000
Paket turlardaki müşteri şikayetleri ve seyahat acentalarının bu şikayetlerle karşılaşma sıklıkları üzerine bir araştırma
U Kamil, C ÇAKICI, AGH TAŞTAN
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (3), 391-408, 2010
192010
Turizm lisans öğrencilerinin turizm sektöründe çalışma eğilimleri üzerine bir araştırma
H KÖŞKER, U Kamil
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 14 (2), 126-141, 2017
172017
The Impacts of Hosting Major Sporting Events: Resident's Perceptions of the Mediterranean Games 2013 in Mersin
D Atç, K Unur, D Gürsoy
International Review of Management and Marketing 6 (1), 2016
162016
Türkiye ve Dünya’da kamping ve yeni bir turistik ürün olarak ‘Glamping’. 1
K Birdir, K Unur, A Dalgıç
Eurisia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and …, 2015
122015
Kızkalesi’nin turizm destinasyonu olarak marka algısı
K Unur, N Cetin
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 5 (2), 63-79, 2017
92017
VAN İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ STATÜSÜNDEKİ KONAKLAMA VE SEYAHAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL SORUNLARININ ANALİZİ
E KARADENİZ, U Kamil, H KÖŞKER, B ZENCİR
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 85-98, 2015
92015
Gönüllü olma nedenleri: Mersin 2013-XVII. Akdeniz oyunları örneği
A Dilek, U YENİPINAR, U Kamil
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 11 (3), 2014
92014
Turizm uydu hesapları
K Unur, O İçöz
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
92004
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Sektörde Kariyer Yapmaya Nasıl Bakıyor
K Unur, T Duman, M Tepeci
Balıkesir 1, 390-414, 2004
82004
Türkiye’nin Ekonomik Etkilerini Ölçmede Kullanılan Yöntemler ve Türkiye’nin Aktif Dış Turizm Gelirlerinin Ölçümü İçin Bir Model Önerisi
K UNUR
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği …, 2002
82002
SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMAKTA OLAN MÜŞTERİ ŞİKÂYET ÇÖZÜM TÜRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
K UNUR, AC ÇAKICI, H TAŞTAN
Balikesir University Journal of Social Sciences Institute 13 (24), 2010
72010
Gastronomi Turizminde Gelişmişlik Göstergeleri Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve
S OĞUZ, K UNUR
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 409, 429, 2018
42018
Türkiye’de Turizm Eğitimi ve Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizme Bakış Açılarına Yönelik Araştırmaların İncelenmesi
U Kamil, H KÖŞKER
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (1), 44-71, 2015
42015
Turizmin sosyo-kültürel etkilerine ilişkin yapılmış araştırmaların analizi
K Unur, Ç Ertaş, B Kanca
Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi-Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, 2015
42015
Mersin şehir merkezindeki lüks restoranlarda çalışan servis personelinin sorunlarının tespiti ve bu sorunların iş tatminine etkisi
K UNUR, Ç ERTAŞ
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 12 (1), 6-24, 2015
42015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20