Follow
Ceyda Erden Özsoy
Ceyda Erden Özsoy
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de eğitim ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin VAR modeli ile analizi
C Özsoy
The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 4 (1), 71-83, 2009
1272009
Mesleki Eğitim-İstihdam İlişkisi: Türkiye'de Mesleki Eğitimin Kalite ve Kantitesi Üzerine Düşünceler
C Erden Özsoy
4th International Vocational Schools Symposium, 2015
101*2015
Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin iktisadi kalkınmadaki yeri ve önemi
C Özsoy
PQDT-Global, 2018
942018
Türkiye’de kadın işgücü, eğitim ve büyüme ilişkisinin VAR analizi
G Günsoy, C Özsoy
762012
Düşük karbon ekonomisi ve Türkiye’nin karbon ayak izi
CE Özsoy
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 4 (9), 198-215, 2015
602015
GSYH'nin ötesi: ekonomik gelişmenin ölçümünde alternatif metrikler
CE Özsoy, BT Tosunoğlu
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26 (1), 285-301, 2017
442017
Sürdürülebilir kalkınma ve ekolojik ayak izi
CE Özsoy, D Ahmet
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 35-55, 2016
422016
Kalkınma ve çevresel sağlık riskleri: Türkiye için ekonometrik bir analiz
C Erden, F Turan Koyuncu
Aksaray Üniversitesi, 2014
292014
Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği: Türkiye’nin karşılaştırmalı analizi
S Atlama, C Özsoy
İG Yumuşak içinde, Uluslararası 7, 2-73, 2009
252009
Türk Yükseköğretim Sisteminin Durumu ve Türkiye'nin İktisadi Büyüme Perfomansına Katkısı
C ÖZSOY
25*
Yeşil ekonominin dinamikleri: Yeşil işler ve beceriler
C Özsoy
212011
Yeşil İşler ve İstihdam Olanakları Üzerine Bir Tartışma
CE Özsoy
Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 2016
192016
Yeşil İşler ve İstihdam Olanakları Üzerine Bir Tartışma
C Erden Özsoy
EconWorld2015 International Conference in Economics, 2015
19*2015
Türk imalat sanayiinde geri ve ileri bağlantılar: Girdi-çıktı tablosuna dayalı yapısal bir çözümleme
E Han, T Tosunoğlu, C Özsoy
162011
An Analysis of Trends in Female Labor Force Participation in Turkey
C Özsoy, S Atlama
Proceedings of the Challenge for Analysis of the Economy, the Businesses …, 2009
152009
Bir sürdürülebilir kalkınma göstergesi olarak ekolojik ayak izi ve Türkiye
A Dinç
PQDT-Global, 2016
142016
İktisadi Kalkınma
C Özsoy, B Günsoy
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012
112012
Kalkınma ekonomisinin anlam ve içeriği
C Özsoy
Günsoy, B., & Özsoy C.,(Edt) İktisadi kalkınma, Eskişehir: Anadolu …, 2012
112012
Endüstri 4.0 ve İstihdam Üzerindeki Potansiyel Etkisi
CE Özsoy
Journal of Current Researches on Business and Economics 8 (2), 249-270, 2018
102018
Endüstri 4.0 ve İstihdam Üzerindeki Potansiyel Etkisi
CE ÖZSOY
Journal of Current Researches on Business and Economics 8 (2), 249-270, 0
10*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20