Follow
Seçkin Arslan
Seçkin Arslan
Kayseri Üniversitesi
Verified email at kayseri.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Tarım Sektörünün İktisadi Gelişimi Ve Sorunları: Tarihsel Bir Bakış
Z Doğan, S Arslan, AN Berkman
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 …, 2015
233*2015
Lojistik maliyet yönetiminde izlenebilecek stratejiler ve muhasebe eğitiminden beklentiler
SH Tokay, A Deran, S Arslan
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 225-244, 2011
742011
Hastane İşletmesinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulaması
H Bengü, S Arslan
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 …, 2009
392009
İşletmelerde lojistik maliyetlerin hesaplanması
A Deran, S Arslan, AG Köksal
Eğitim Yayınevi, 2014
342014
Historical development of agricultural accounting and difficulties encountered in the implementation of agricultural accounting
Z Doğan, S Arslan, AG Köksal
International Journal of Food and Agricultural Economics (IJFAEC) 1 (2), 105-114, 2013
302013
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Bir Hastane İşletmesi Üzerinde Uygulama
S ARSLAN
Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
232008
Enflasyon Muhasebesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırmalı Analizi
ÖF Serkan, S Arslan
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 87-104, 2007
19*2007
Menkul Kıymetlerin TMS 39 ve TFRS 9 Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi
A ÖZULUCAN, S ARSLAN, D KELEŞ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2017
162017
Tarımsal Faaliyetler Standardı: TMS-41 Çerçevesinde Su Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi
Z Doğan, S Arslan
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (4), 1047-1065, 2018
132018
Araştırma ve geliştirme giderlerinin vergi mevzuatı, ar-ge ile ilgili yasal düzenlemeler; tekdüzen muhasebe sistemi ve 38 no’lu türkiye muhasebe standardına göre …
A Deran, A Özulucan, S Arslan
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 5 (4), 27-43, 2017
112017
Dönem İçi Ve Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları
A Özulucan, F Özdemir, S Arslan
Siyasal Kitabevi, 2007
11*2007
Balık üretim işletmelerinde maliyetlerin muhasebe standartları ve vergi mevzuatı çerçevesinde hesaplanması: Bir vaka çalışması
S ARSLAN
Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
9*2012
Muhasebe Meslek Mensuplarının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Bağımsız Denetim İle İlgili Hususlar Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Ordu İlinde Bir Araştırma
A ÖZULUCAN, D KELEŞ, S ARSLAN
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 …, 2016
8*2016
Development and problems of agricultural sector in Turkey: a historical outlook.
Z Doğan, S Arslan, AN Berkman
Academic Review of Economics and Administrative Sciences 8 (1), 29-41, 2015
82015
Türkiye’deki Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının BIST-100 Endeksinin Performansı İle Karşılaştırılması
S Arslan, MS ÇELİK
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 6 (4), 61-73, 2018
72018
Development and problems of agricultural sector in Turkey: a historical outlook
Z Dogan, S Arslan, AN Berkman
Nigde Univ J Acad Rev Econ Sci 8 (1), 29-41, 2015
52015
Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Sağlanan Vergisel Avantajlar ve Bu Avantajlara İlişkin Son Düzenlemeler
S Arslan, FS Özdemir
Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog, 237-248, 2005
42005
Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Türkiye Örneği
Ö İSKENDEROĞLU, S ARSLAN, MS ÇELİK
4*
Kâr Marjının Belirleyicilerinin İncelenmesi: Turizm İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
S Arslan
Turkish Studies Economics, Finance and Politics 13 (30), 51-62, 2018
32018
Devlet Muhasebe Sisteminin Önemi ve Devlet Bütçesinin Hazırlanmasındaki Rolü
S Tokay, N Yakupçebioğlu, S Arslan
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20