Follow
Fikret Çelik
Title
Cited by
Cited by
Year
Yerel Demokrasi ve Yerel Özerklik İlişkisi.
VÇFÇS Usta
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (2), 85-102, 2008
502008
Osmanlı Modernleşmesinin Temel Olgularından Biri: Bürokrasi Osmanlı Modernleşmesinde Bürokrasinin Etkinliği ve Önemi
S Fidan, K Şahin, F Çelik
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2011
472011
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI VE TÜRKİYE’DE BELEDİYELERDE ÖZERKLİK
MFB Alodalı, L Özcan, F Çelik, S Usta
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2007
472007
Klasik liberalizmde “özgürlük” ve liberalizmin yerel yönetimlere bakışı
F Çelik, S Usta
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 121-135, 2010
242010
LİBERAL DÜŞÜNÜR HAYEK’İN ÖZGÜRLÜK DÜŞÜNCESİ VE BU PERSPEKTİFTEN YEREL YÖNETİMLERE BAKIŞI
F Çelik, S Usta
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 89-104, 2011
152011
Modern dönemde cumhuriyetçi “özgürlük” anlayışı
F Çelik
Akademik İncelemeler Dergisi 8 (1), 125-163, 2013
122013
Türk Batıcılığının Milliyetçi-Muhafazakârlık Üzerinden Tenkidi: Erol Güngör Örneği
F Yıldız, F Çelik
Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 62, 269-294, 2012
112012
Aydınlanma’nın Fransız Düşüncesi İçinde ‘Katı Liberal Değerler’Bağlamında Ele Alınmasında Ansiklopedi ve Ansiklopedistlerin Yeri
F Çelik, S Fidan, K Şahin
Akademik Bakış Dergisi 23, 1-19, 2011
112011
Bir Aydınlanma Düşüncesi Olarak Laiklik
F Çelik
Liberal Düşünce, Yıl 10, 95-107, 2005
92005
Demokrasi teorisi çerçevesinde katılım perspektifinden Türkiye’de yerelleşme çabalarının değerlendirilmesi
F Çelik, S Usta
Kamu Yönetiminde Ve Siyaset Biliminde Karar Verme, Orion Kitabevi, Ankara, 2012
82012
Hint Yarımadası’ndaki ve Orta Doğu’daki Toplumların Uluslaşmaları Örnekleri Işığında, Sömürge Toplumlarının Uluslaşma Süreci
F Çelik
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (1), 87-106, 2011
82011
Aydınlanma, karşı aydınlanma ve karşı devrim kavramlarına kısa bir bakış
F Çelik, H Özgür
Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 5 (2), 79-89, 2019
52019
Modern Demokratik Toplum Tasavvurunun Oluşmasında,“Siyasal Kültür” ve “Demokrasi Kültürü” Olgularının Yeri
F Çelik, F Yahşi
International Journal of Academic Values Studies, 46-58, 2020
42020
Türkiye'de Kamu Yönetimi Literatürünün Gelişimi ve Eserlerin (1980-2011) İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
F Çelik, S Usta, V Çelik
Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye’de Kamu Yönetimi, 363-382, 2012
42012
Erken Dönem Fransız Cumhuriyetçiliğinin İlliberal Yönleri: Tarihsel ve Teorik Bir Analiz
F Çelik
Liberal Düşünce Dergisi, 107-122, 2013
32013
Cumhuriyetçiliğin dönüşümü: Fransa ve Türkiye üzerine karşılaştırmalı bir analiz
F Çelik
PQDT-Global, 2010
32010
CICERO’NUN MUHAFAZAKÂRLIĞI ÜZERİNE BİR DENEME
F Çelik
Muhafazakar Düşünce Dergisi 1 (2), 207-225, 2004
32004
Thomas Hobbes ve John Locke’un “egemenlik” anlayışları çerçevesinde karşılaştırmalı bir analiz
F Çelik, A Kara
The Journal of Academic Social Science Studies 65, 333-350, 2018
22018
Cumhuriyet Fransa'sının Düşünsel ve Sosyo-Politik Kökenleri
F Çelik
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 19 (2), 93-108, 2016
22016
Determining the Sovereignty on the Ground of State-Citizen Relations in Cicero and Bodin’s Works
F Çelik, K Şahin
Review of History and Political Science 2 (3&4), 43-67, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20