Bayram COSTU
Bayram COSTU
Kimya Eğitimi Profesörü, Yıldız Teknik Üniversitesi
yildiz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmalarına genel bir bakış
Ü Suat, B Çoştu, FÖ Karataş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (2), 2004
1772004
Trends in Turkish science education
M Calik, S Unal, B Costu, FO Karatas
Essays in Education 24 (1), 4, 2008
1362008
Investigating the effectiveness of a POE-based teaching activity on students’ understanding of condensation
B Coştu, A Ayas, M Niaz
Instructional Science 40 (1), 47-67, 2012
1342012
Learning science through the PDEODE teaching strategy: Helping students make sense of everyday situations
B Coştu
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 4 (1), 3-9, 2008
1342008
Kavram yanilgilari ve olasi nedenleri: kaynama kavrami
B COŞTU, A Alipaşa, Ü Suat
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (1), 123-136, 2007
1252007
Promoting conceptual change in first year students’ understanding of evaporation
B Coştu, A Ayas, M Niaz
Chemistry Education Research and Practice 11 (1), 5-16, 2010
1222010
KAVRAM ÖĞRETİMİNDE ÇALIŞMA YAPRAKLARININ
B Coştu, FÖ Karataş, A Alipaşa
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (14), 33-48, 2003
1212003
Günlük yaşamdaki olaylarin fen bilimleri öğretiminde kullanilmasi
B COŞTU, Ü Suat, A Alipaşa
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1), 197-207, 2007
1202007
Facilitating conceptual change in students’ understanding of boiling concept
B Coştu, A Ayas, M Niaz, S Ünal, M Calik
Journal of Science Education and Technology 16 (6), 524-536, 2007
882007
Evaporation in different liquids: Secondary students’ conceptions
B Coştu, A Ayas
Research in Science & Technological Education 23 (1), 75-97, 2005
872005
Secondary school students’ misconceptions of covalent bonding
Ü Suat, B Coştu, A Alipaşa
Journal of Turkish Science Education 7 (2), 3-29, 2010
742010
Problematic issue for students: Does it sink or float?
S Ünal, B Coştu
Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 6 (1), 1-16, 2005
712005
Fen öğretmen adaylarının çözelti hazırlama ve laboratuvar malzemelerini kullanma yeterliliklerinin belirlenmesi
B ÇOŞTU, A Alipaşa, M ÇALIK, Ü Suat, FÖ KARATAŞ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28), 65-72, 2005
662005
Fen öğretmen adaylarının çözelti hazırlama ve laboratuvar malzemelerini kullanma yeterliliklerinin belirlenmesi
B ÇOŞTU, A Alipaşa, M ÇALIK, Ü Suat, FÖ KARATAŞ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28), 65-72, 2005
662005
Fen bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı hakkındaki anlama seviyelerinin ve yanılgılarının belirlenmesi
H Özmen, A Ayas, B Coştu
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2 (2), 507-529, 2002
632002
Investigating the effectiveness of an active learning based-interactive conceptual instruction (ALBICI) on electric field concept.
A Samsudin, A Suhandi, D Rusdiana, I Kaniawati, B Coştu
Asia-Pacific Forum on Science Learning & Teaching 17 (1), 2016
602016
Ortaöğretimin farklı seviyelerindeki öğrencilerin buharlaşma, yoğunlaşma ve kaynama kavramlarını anlama düzeylerine ilişkin bir çalışma
B Coştu
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen …, 2002
602002
Comparison of students’ performance on algorithmic, conceptual and graphical chemistry gas problems
B Coştu
Journal of Science Education and Technology 16 (5), 379-386, 2007
572007
Effect of the 5E model on prospective teachers’ conceptual understanding of diffusion and osmosis: A mixed method approach
H Artun, B Coştu
Journal of Science Education and Technology 22 (1), 1-10, 2013
552013
Lise-1 öğrencilerinin “Buharlaşma, Yoğunlaşma ve Kaynama” kavramlarını anlama seviyeleri
A Ayas, B Coştu
Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe …, 2001
552001
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20