Selahattin Kaynak
Selahattin Kaynak
Samsun Üniversitesi
samsun.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyo-ekonomik dönüşüm sürecinde üniversitelerin rolü ve yöre halkının üniversite’den beklentileri ile ilgili bir uygulama
MK Yılmaz, S Kaynak
492011
Comparing the innovation performance of EU candidate countries: an entropy-based TOPSIS approach
S Kaynak, S Altuntas, T Dereli
Economic research-Ekonomska istraživanja 30 (1), 31-54, 2017
412017
Türk otomotiv sektöründe yoğunlaşma: binek ve hafif ticari araçlar üzerine bir uygulama
S Kaynak, YO Ari
Ekonomik Yaklaşım 22 (80), 39-58, 2011
352011
Türk otomotiv sektöründe yoğunlaşma: binek ve hafif ticari araçlar üzerine bir uygulama
S Kaynak, YO Ari
Ekonomik Yaklaşım 22 (80), 39-58, 2011
352011
Saglik Hizmetleri Talebi: Erzurum Ilinde Bir Arastirma/Health Services Demand: A Study in Erzurum
M Yaylali, S Kaynak, Z Karaca
Ege Akademik Bakis 12 (4), 563, 2012
342012
Tüketicilerin şikayet düşüncesini etkileyen faktörler
A Yusuf, S Kaynak
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 63 (02), 1-19, 2008
332008
Sağlık ile kalkınma arasındaki ilişkinin asimetrik nedensellik analizi
İ Arslan, MV Eren, S Kaynak
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (2 …, 2016
222016
Relationships among advanced manufacturing technology, innovation, export, and firm performance: Empirical evidence from Turkish manufacturing companies
S Altuntas, O Cinar, S Kaynak
Kybernetes, 2018
212018
Giyim Eşyasi İmalati Piyasa Yapisi ve Yoğunlaşma Orani: Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Üzerine Bir Uygulama
S Kaynak
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 12 (30), 21-37, 2016
162016
Tüketicinin Korunmasında Tüketici Bilinç Düzeyinin Önemi: Hane Halkları Üzerine Bir UygulamaTüketicinin Korunmasında Tüketici Bilinç Düzeyinin Önemi: Hane Halkları Üzerine Bir …
S Kaynak, Y Akan
Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (1), 41-61, 2011
152011
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN BİLGİ EKONOMİSİ GİRDİ VE ÇIKTI DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ KANONİK İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
E Oktay, S Kaynak
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 419-440, 2007
122007
A study of contributing factors in Islamic Motor insurance
WAWA Aziz, AC Mat, EAMEW Zin
Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (1), 1-20, 2011
102011
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELERİN BİLGİ EKONOMİSİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ METODUYLA KARŞILAŞTIRILMASI
M YAYLALI, E Oktay, A Yusuf, S Kaynak
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 1-25, 2007
102007
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELERİN BİLGİ EKONOMİSİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ METODUYLA KARŞILAŞTIRILMASI
M YAYLALI, E Oktay, A Yusuf, S Kaynak
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 1-25, 2007
102007
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELERİN BİLGİ EKONOMİSİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ METODUYLA KARŞILAŞTIRILMASI
M YAYLALI, E Oktay, A Yusuf, S Kaynak
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 1-25, 2007
102007
Türk ilaç sektörünün rekabet yapısı ve yoğunlaşma analizi
S Kaynak
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
92016
Concentration in Turkish automotive sector: An application on passenger and light commercial vehicles. Ekonomik Yaklasim Journal, 22 (80), 39-58
S Kaynak, YO Ari
82011
An evaluation of EU member states according to human development and global competitiveness dimensions using the multi-period grey relational analysis (MP-GRA) technique
M Eren, S Kaynak
Grey Systems: Theory and Application, 2017
72017
GÖÇÜN SOSYO-EKONOMİK SONUÇLARI: SURİYELİ GÖÇMENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
S Kaynak, İ Arslan, E Alancıoğlu, MA Koçakoğlu
2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES:“MIGRATION, POVERTY AND …, 2016
72016
İmalat Sektöründe İnovasyon Uygulamaları: TRA1 Düzey 2 Bölgesinde Bir Araştırma
S Kaynak, A Demir
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (3), 2015
72015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20