Takip et
İshak Kozikoğlu
İshak Kozikoğlu
yyu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü
İ Kozikoğlu, N Altunova
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 522-531, 2018
170*2018
Investigating Critical Thinking in Prospective Teachers: Metacognitive Skills, Problem Solving Skills and Academic Self-Efficacy.
I Kozikoglu
Journal of Social Studies Education Research 10 (2), 111-130, 2019
1172019
Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğreten becerileri ile mesleğe adanmışlıkları arasındaki ilişki
İ Kozikoğlu, N ÖZCANLI
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 9 (1), 270-290, 2020
111*2020
Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme
İ Kozikoğlu, N Senemoğlu
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6 (3), 341-371, 2018
93*2018
Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin içerik analizi (2009-2014)
İ Kozikoğlu, N Senemoğlu
Eğitim ve Bilim 40 (182), 2016
93*2016
Analysis of the studies concerning flipped learning model: a comparative meta-synthesis study.
I Kozikoglu
International Journal of Instruction 12 (1), 851-868, 2019
742019
Okul öncesi öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin tutum ve görüşlerinin incelenmesi
İ Kozi̇koğlu
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 7 (4), 2698-2720, 2018
572018
Öğretimin ilk yılı: Mesleğin ilk yılındaki öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler, hizmet öncesi eğitim yeterlikleri ve mesleğe adanmışlıkları
İ Kozikoğlu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
512016
The investigation of the relationship between Turkish EFL teachers' technological pedagogical content knowledge skills and attitudes towards technology
İ Kozikoğlu, N Babacan
Journal of Language and Linguistic Studies 15 (1), 20-33, 2019
502019
Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik tutumları: Van ili örneği
M ASLAN, İ KOZİKOĞLU
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 729-737, 2017
50*2017
Üniversite ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin incelenmesi
İ KOZİKOĞLU
Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 3 (3), 2014
482014
Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları ile Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
İ Kozikoğlu, RZ Erden
Ilkogretim Online 17 (3), 2018
432018
Öğretmenlik mesleğine adanmışlık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
İ KOZİKOĞLU, N SENEMOĞLU
Journal of Human Sciences 15 (4), 2018
43*2018
Üniversite öğrencilerinin yabancı dil derslerine ilişkin tutumları
HB Memduhoğlu, İ Kozikoğlu
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015
42*2015
Ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme becerileri
Z Önür, İ Kozikoğlu
Trakya Eğitim Dergisi 9 (3), 627-648, 2019
402019
Predictors of Lifelong Learning: Information Literacy and Academic Self-Efficacy.
I Kozikoglu, Z Onur
Cypriot Journal of Educational Sciences 14 (4), 492-506, 2019
402019
Aday öğretmenlerin, danışman öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin aday öğretmen yetiştirme programına yönelik görüşlerinin incelenmesi
İ KOZİKOĞLU, H SOYALP
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (4), 934-952, 2018
392018
A Metaphorical Analysis of Novice Teachers' Perceptions Concerning First Year in Teaching, Induction Process, School Administrators and Mentor Teacher.
İ Kozikoğlu
Educational Research Quarterly 42 (1), 2018
362018
The Examination of Alignment between National Assessment and English Curriculum Objectives Using Revised Bloom's Taxonomy.
I Kozikoglu
Educational Research Quarterly 41 (4), 50-77, 2018
362018
Öğretmenlerin benimsedikleri eğitim felsefeleri ile eğitim programı tasarım yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi
İ Kozikoğlu, N Uygun
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47 (2), 411-438, 2018
36*2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20