yüksel demirkaya
Title
Cited by
Cited by
Year
Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı, Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı ve Yerel Yönetimlere Etkileri
R Bozlağan, Y Demirkaya
Türkiye de Yerel Yönetimler İçinde. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1-28, 2008
292008
Türkiye'de yerel yönetimler
R Bozlağan, Y Demirkaya
Nobel Yayın Dağıtım, 2008
272008
Strategic planning in the Turkish public sector
Y Demirkaya
Transylvanian Review of Administrative Sciences 11 (SI), 15-29, 2015
222015
The changing management of local government under New Labour in England: Best value policy
Y Demirkaya
Public Administration and Management 11 (2), 44, 2006
222006
Çekmeköy’ün sosyo-ekonomik yapısı ve kentsel yaşam kalitesi
Y Demirkaya
TC Çekmeköy Belediye Başkanlığı, İstanbul, 2010
202010
New public management in Turkey: Local government reform
Y Demirkaya
Routledge, 2016
132016
6360 Sayılı Kanun İle Birlikte Mahalleye Dönüşen Köylerde Değişimin Muhtarlığa Etkisi: Menteşe ve Seydikemer İlçeleri Üzerinden Bir Değerlendirme
Y DEMİRKAYA, M KOÇ
Strategic Public Management Journal 3 (6), 124-149, 2017
11*2017
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YEREL KAMU ŞİRKETLERİ STRATEJİSİ: TÜRKİYE’DE HUKUKİ YAPI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMALARI
Y Demirkaya
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (13), 420-444, 2010
112010
Osmanlı Devletinde Belediye (Hisbe) Teşkilatı
Y Demirkaya
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 303-318, 1998
91998
Impacts of NPM-driven performance management reforms and ideologies in napoleonic local governments: A comparative analysis of France, Portugal, and Turkey
E Turc, M Guenoun, MÂV Rodrigues, Y Demirkaya, J Dupuis
Local Public Sector Reforms in Times of Crisis, 121-137, 2016
82016
Birleşik Avrupa’nın Yerelleşme Politikası
Y DEMİRKAYA
Türkiye’de Yerel Yönetimler içinde. İstanbul: Nobel, ss, 29-44, 2008
82008
Küreselleşmenin Kamu Yönetimi Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
Y DEMİRKAYA
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 2006
82006
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Kamu Yönetimide’nde Yeni Aktörler,
Y Demirkaya
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Kamu Yönetiminde Değişim, 13-34, 2018
5*2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Kamu Yönetimide’nde Yeni Aktörler
Y Demirkaya
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Kamu Yönetiminde Değişim, Demirkaya, Y …, 2018
5*2018
Performance Management Experiences of Municipalities in Turkey
Y Demirkaya
New Public Management in Turkey: Local Government Reform, 207, 2016
52016
Avrupa Yönetişimi ve Ulusaltı Yönetimlerin Ulusötesi Ağ Faaliyetleri
S Mutlu, Y Demirkaya
Strategic Public Management Journal 4 (7), 59-82, 2018
42018
Yerel Yönetimlerde Bir Politika Transfer Aracı Olarak Benchmarking
Y DEMİRKAYA
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 10 (1), 159-179, 2008
42008
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Kamu Yönetiminde Değişim
Y Demirkaya
Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., 2018
32018
Londra Anakent Belediye Sistemi ile Türk Anakent Belediye Sisteminin Karşılaştırılması
Y Demirkaya, R Bozlağan
Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 499-511, 2015
32015
Sayılarla İstanbul 2010
Y Demirkaya
İTO Yayınları, İstanbul, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20