Zeynep Arslan Taç
Zeynep Arslan Taç
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Changing legal status of land property and limits to urban transformation: the case of Okmeydanı, İstanbul
Z Arslan
Middle East Technical University, Ankara, 2014
32014
Bir Bilim İnsanının Kavramlarla Yolculuğu: İlhan Tekeli ve Alternatif Bir Patika
NE Erkan, A Çiğdem, Z Arslan-Taç
İDEALKENT 11 (29), 260-289, 2020
2020
Gecekondu Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Türkiye’nin Finansallaşan Kentleşmesi
Z Arslan-Taç
Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi, 58-84, 2019
2019
Financialization of Housing in Turkey
Z Arslan
Financialization of Housing in the Semi-periphery, 2018
2018
The Economic Risks of Growing Financialization of Turkish Housing System
Z Arslan
HSA Conference 2017: “The Precariousness of Housing: (in)equality, (in …, 2017
2017
Kadının Toplumsal Kimliğinin ve Rolünün İnşasında Belediyelerin Rolü: İstanbul
Z Arslan
Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 2017
2017
The Impact of Neoliberal Aspect on Housing Policy: Reflections from Istanbul
Z Arslan
EURA 2017- Cities Locked in Networks, 2017
2017
Municipality’s Role in Identity Development in Turkey
Z Arslan
EURA 2017- Cities Locked in Networks, 2017
2017
Kadının Toplumsal Kimliğinin ve Rolünün İnşasında Büyükşehir Belediyelerinin Rolü
Z Arslan
Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan Bildiriler Kitabı, 139-170, 2017
2017
Changing Legal Status of Property and Ownership in Turkey
Z Arslan
II.WINIR Symposium- Property Rights, 2016
2016
İstanbul: Emlak Sektörünün Küresel Kenti ve Orta Sınıfın Yoksullaşması
Z Arslan
II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 692-711, 2016
2016
Okmeydanı: Yasal Müdahale ve Mücadelenin Mekanı
Z Arslan
8 Kadın Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu Bildiriler Kitabı 1, 94-110, 2015
2015
BURSA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖRNEĞI
Z Arslan
İMTİYAZ SAHİBİ, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13