Follow
Ali Kaya
Ali Kaya
Assis.Prof.Ali Kaya, Istanbul University, Political Science and Public Administration
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Pierre Bourdieu’nun Pratik Kuramının Kilidi: Alan Kavramı
A Kaya
Ocak ve Zanaat, Pierre Bourdieu Derlemesi, 2010
1592010
Din Sosyolojisi Bağlamında Fransız Sosyolog Pierre Bourdieu–Klasik Sosyoloji İlişkisi
A Kaya
152005
Bourdieu'nun Materyalist ve Siyasal Din Okuması Üzerine*/On Bourdieu's Materialist and Political Reading of Religion
A Kaya
Eskisehir Osmangazi Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2), 85, 2014
11*2014
Rethinking Islamism Through Political
A Kaya, MH Mercan
Transformation of the Muslim World in the 21st Century, 1-13, 2016
62016
Gannuşi’nin “Siyasetsiz” Siyaset Felsefesinin Kritiği
A Kaya
İnsan ve Toplum 8 (1), 115-142, 2018
32018
TÜRKİYE’DE İSLAMCILIĞIN DÖNÜŞÜMÜ: POST-İSLAMCILIK VE SINIRLILIKLARI
K Ali
ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (1), 37-56, 2023
2023
İdeoloji
A Kaya
Çağdaş Siyaset Teorisi, 311-345, 2022
2022
The Critique of Ghannoushi's Political Philosophy Without Politics
A Kaya
INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY 8 (1), 2018
2018
İdeoloji ve Söylem Üzerine Bir Araştırma
A Kaya
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
2017
Pasif Devrim: İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi
A Kaya
Insan ve Toplum 1 (1), 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10