Follow
DOÇ.DR.GÜZİDE ÖNCÜ EROĞLU PEKTAŞ
DOÇ.DR.GÜZİDE ÖNCÜ EROĞLU PEKTAŞ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of experiential marketing and service quality on customer satisfaction and costomer loyalty at shopping centers
M Karadeniz, GÖE PEKTAŞ, YÃK TOPAL
Journal of Naval Sciences and Engineering 9 (1), 46-66, 2013
242013
Dijitalleşen dünyada tüketici davranışları açısından mobil teknoloji bağımlılığı: üniversite öğrencileri üzerine nitel bir araştırma
AV Ertemel, GÖE Pektaş
Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2), 18-34, 2018
182018
Türkiye’de coğrafi işaretler ve ihracat pazarlaması açısından değerlendirilmesi
GÖE Pektaş, C Kahraman, G Alkan
Doğu Coğrafya Dergisi 23 (39), 65-82, 2018
152018
Fashion phenomenon in postmodern marketing applications and effects on the marketing components
M Aksu, GÖE Pektaş, M Eseoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 325-339, 2011
132011
The role of customer experience in the effect of online flow state on customer loyalty
AV Ertemel, ME Civelek, GÖ Eroğlu Pektaş, M Çemberci
PloS one 16 (7), e0254685, 2021
72021
Evaluation of Istanbul port in cruise tourism in terms of brand value
G Alkan, APG Koraltürk, APG Öncü, CKPD Eroğlu Pektaş
Management 4 (4), 276-285, 2015
72015
Kompülsif satın alma davranış düzey ve biçimlerinin belirlenmesi üzerine kuşaklar arası deneyimsel bir araştırma
K Karaboğa, GÖE Pektaş
Third Sector Social Economic Review 55 (1), 155-172, 2020
62020
Yaşam Değerleri ve Tarzları (Vals) Modelinin, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Üzerindeki Rolüne Dair Kantitatif Bir Araştırma
OH Arıcan, GÖE Pektaş
Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 4 (01), 135-144, 2018
62018
Concepts of Fast Fashion and Artificial Scarcity in Marketing In The 21th Century: Tchibo Example
KK Mustafa AKSU, Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ
Journal of Naval Sciences and Engineering 7 (1), 48-70, 2011
52011
Mağaza özellikleri açısından tüketicilerin mağaza sadakat düzeyinin belirlenmesi ve bir uygulama
GÖE Pektaş
Marmara Üniversitesi, 2009
52009
Kent İmajının Marka Değeri Üzerine Etkisi: Gaziantep ve Baklava Örneği, 19
GÖ PEKTAŞ, M KARADENİZ
Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, 18-22, 2014
42014
LİMANLARIN BÖLGESEL VE EKONOMİK ETKİLERİ: TEKİRDAĞ-REN NEHRİ KARŞILAŞTIRMASI
GÖE Pektaş, K Mersin, F ORMANLI
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (35 …, 2018
32018
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ
F Temelli, GÖE PEKTAŞ
Journal of Social Sciences Institute/Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (15), 2018
32018
The Role of Social Marketing in Creating Obesity Awareness and Its Effects on Life Quality
M Karadeniz, GE Pektaş, M Gözüyukarı
Journal of Management and Information Science 3 (3), 66-74, 2015
32015
Türkiye’de Organik Tarım Pazarlaması ve Bir E-ticaret Girişimcilik Örneği
GÖE PEKTAŞ
4 th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 1698-1705, 2019
22019
BANKACILIK FAALİYETLERİNDE HİZMET KALİTESİ, DİNİ HASSASİYET İLE BİLİNİRLİLİĞİN ALGILANAN ŞEFFAFLIK VE GÜVENİRLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ
GÖE Pektaş, F Temelli
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (20), 255-271, 0
2*
Brand Love and Brand Forgiveness: An Empirical Study in Turkey
P Tosun, M Yanar Gürce, G Öncü Eroğlu Pektaş
Warsaw: Faculty of Management Publishing House. University of Warsaw, 2022
12022
Yeni Ana Akım Pazarlama: Influencer Pazarlaması
GÖE PEKTA, F ORMANLI
4. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress …, 2019
12019
A Study into the Relationships among Consumers’ Diet-Focused Behaviors, Organic Nutrition, and Environmentally Conscious Behaviors
GÖE PEKTAŞ, MY GÜRCE
Gaziantep University Journal of Social Sciences 17 (4), 1507-1515, 2018
12018
Marketing of Optimum Transportation Systems in Metropol Cıtıes: Istanbul Sample
GÖ Pektaş
Current Debates in Business Studies-VOL.1, 236-251, 2017
1*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20