Takip et
Kent Akademisi
Kent Akademisi
Karadeniz Şairler ve Yazarlar Derneği
kentakademisi.com üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Y ve Z kuşak insanı özelliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2019 stratejik programı ve TÜBİTAK vizyon 2023 öngörüleri ile ilişkilendirilmesi
AF Seymen
Kent Akademisi 10 (32), 467-489, 2017
1082017
Entropi ve TOPSIS yöntemleriyle finansal performans ile pay senedi getirileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ö Işık
Kent Akademisi 12 (1), 200-213, 2019
402019
Kent lojistiği üzerine bibliyometrik analiz
B SAVRUN, HM MUTLU
Kent Akademisi 12 (2), 364-386, 2019
342019
Akıllı kent idealine ulaşmada büyük verinin rolü
E Akdamar
Kent Akademisi 10 (30), 200-215, 2017
342017
Türkiye’nin Deniz Yetki Alanları ve Kıyıdaş Ülkelerle Yetki Alanı Anlaşmazlıkları
İ Balık
Kent Akademisi 11 (1), 86-98, 2018
302018
Yerel yönetimlerde kamu özel işbirliği (KÖİ) uygulamalarının iki yönü: avantajlar ve dezavantajlar
Y Uysal
Kent Akademisi 10 (30), 169-199, 2017
302017
Kişisel ve kurumsal açıdan imaj oluşturma, imaj yaratma ve imaj yenileme süreçlerine ilişkin tespitler ve bireysel/kurumsal imaj oluşturma ve imaj koruma modeli önerisi
A Fidan
Kent Akademisi 6 (15), 63-73, 2013
262013
Kentsel tasarım kavramında kentsel tasarım rehberlerinin yeri ve önemi
S Arısu
Kent Akademisi 11 (2), 243-255, 2018
232018
Akıllı lojistik faaliyetlerinde blokzincir teknolojisi
M TEKİN, D ÖZTÜRK, İ BAHAR
Kent Akademisi 13 (3), 570-583, 2020
212020
Küresel Isınmanın Dünya Su Rezervleri Üzerindeki Etkileri
A Yılmaz
Kent Akademisi 8 (22), 63-72, 2015
212015
Gebelikle ilgili geleneksel inanç ve uygulamalar ve Karaman örneği
H Yalçın, N Koçak
Kent Akademisi 6 (13), 18-34, 2013
212013
Türkiye’de kırsal planlama ve farklı ülkelere ait kırsal planlama örnekleri
ÇÇ Öztaş, Ş Karaaslan
Kent Akademisi 10 (32), 432-465, 2017
202017
Tarihi kentsel peyzaj ve kent kimliği ilişkisi
M Perihan, F Aşur
Kent Akademisi 13 (1), 163-175, 2020
182020
Türkiye’de yer alan şehirlerin eğitim performanslarının çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak belirlenmesi
E Ayyıldız, M Murat
Kent Akademisi 10 (30), 255-267, 2017
182017
Örgüt yapılarında yaşanan değişimler ve modern örgüt tiplerinin incelenmesi
K Aksay
Kent Akademisi 8 (23), 111-128, 2015
182015
Limanlar ve liman yeri seçimi
İ Balık
Kent Akademisi 7 (18), 37-48, 2014
182014
COVID-19 döneminde hareketlilik: İstanbul kent içi toplu ulaşım
O ERBAS
Kent Akademisi 13 (3), 431-442, 2020
172020
Kent Meydanlarının Fiziksel Mekân Kalitesi: İstanbul Taksim Meydanı ve Yakın Çevresi
B Acarlı, T Kiper, A Korkut
Kent Akademisi 12 (1), 29-41, 2019
152019
Şiddetin toplumsal taşıyıcısı olarak flört şiddeti: Ankara örneği
B Kaplan
Kent Akademisi 13 (3), 526-538, 2020
142020
Yenilenebilir enerji kaynakları ve ekonomik büyüme ilişkisinin ampirik analizi: OECD örneği
E Karakaş, BB İzgi
Kent Akademisi 11 (1), 99-107, 2018
142018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20